openplanning

Cơ sở dữ liệu SQL Server mẫu để học SQL

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

LearningSQL là một cơ sở dữ liệu nhỏ, sử dụng làm ví dụ trong các hướng dẫn học SQL có trên website o7planning, có 3 phiên bản trên các Database:
 • Oracle
 • MySQL
 • SQLServer.
Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tạo cơ sở dữ liệu này trên SQLServer.
Cơ sở dữ liệu này được cung cấp như một cơ sở dữ liệu mẫu để học SQL Server tại:

2- Download Script

Download script tại:
Direct Mediafire
Download Download
Với SQLServer bạn chỉ cần quan tâm tới file:
 • LearningSQL-SQLServer-Script.sql

3- Chạy Script

3.1- Tạo SCHEMA LearningSQL trên SQLServer Management Studio

Tạo mới Database
 • Database Name: learingsql
Copy nội dung file LearningSQL-SQLServer-Script.sql vào cửa sổ SQL và thực thi

4- Sơ lược về LearningSQL

LearningSQL là cơ sở dữ liệu nhỏ mô phỏng dữ liệu một ngân hàng:
TÊN BẢNG Ý NGHĨA
ACCOUNT Bảng lưu trữ tài khoản ngân hàng. Mỗi khách hàng có thể đăng ký nhiều tài khoản, mỗi tài khoản tương ứng với một loại hình sản phẩm cung cấp bởi ngân hàng.
(Xem thêm PRODUCT)
ACC_TRANSACTION Bảng lưu thông tin các lần giao dịch với ngân hàng của một tài khoản nào đó.
BRANCH Chi nhánh ngân hàng
BUSSINESS  
CUSTOMER Bảng khách hàng
DEPARTMENT Bảng phòng ban, của ngân hàng.
EMPLOYEE Bảng nhân viên, của ngân hàng.
OFFICER  
PRODUCT Các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, chẳng hạn:
 • Tiền gửi tiết kiệm
 • Ngành nghề kinh doanh tín dụng
 • Cho vay doanh nghiệp nhỏ
 • .....
PRODUCT_TYPE Loại sản phẩm dịch vụ, chẳng hạn:
 • Tài khoản khách hàng
 • Cho vay cá nhân và kinh doanh
 • Cung cấp bảo hiểm

5- Cấu trúc các bảng

5.1- ACCOUNT

5.2- ACC_TRANSACTION

5.3- BRANCH

5.4- BUSINESS

5.5- CUSTOMER

5.6- DEPARTMENT

5.7- EMPLOYEE

5.8- INDIVIDUAL

5.9- OFFICER

5.10- PRODUCT

5.11- PRODUCT_TYPE