openplanning
Ubuntu
Các bài viết hướng dẫn

Các bài viết hướng dẫn chi tiết

 1. Các phần mềm tạo cửa sổ ghi chú trên màn hình Desktop cho Ubuntu
 2. Truyền file giữa các máy tính sử dụng Cyberduck trên Mac OS
 3. Cài đặt Ubuntu Desktop trong VmWare
 4. Cài đặt phần mềm phân vùng ổ cứng GParted trên Ubuntu
 5. Tạo Launcher (Shortcut) cho một chương trình trong Ubuntu
 6. Cài đặt Ubuntu Server trong VmWare
 7. Cài đặt giao diện người dùng và VNC cho Ubuntu Server
 8. Cài đặt GUI và Remote Desktop cho Ubuntu Server
 9. Cài đặt OpenSSH Server trên Ubuntu
 10. Cài đặt trình duyệt Firefox trên Ubuntu
 11. Chuyển hướng cổng 80, 443 trong Ubuntu sử dụng iptables
 12. Sử dụng WinSCP truyền file giữa các máy tính
 13. Sử dụng Top Command - Task Manager cho Ubuntu
 14. Kiểm tra tốc độ Internet với speedtest-cli trên Ubuntu
 15. Cài đặt Winrar trên Ubuntu
 16. Cài đặt xChm Viewer để đọc file CHM trên Ubuntu
 17. Cài đặt TeamViewer trên Ubuntu
 18. Peek: Phần mềm quay màn hình tạo ảnh động Gif cho Ubuntu
Ubuntu
Các ví dụ nhỏ

Đây là danh sách các ví dụ nhỏ, bạn nên xem các hướng dẫn đầy đủ ở trên trước khi xem các ví dụ.

 1. No examples
Có thể bạn quan tâm
Bạn đang tìm kiếm một khóa học trực tuyến?

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.