openplanning
Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook
Các hướng dẫn lập trình Android
Các bài viết hướng dẫn

Các bài viết hướng dẫn chi tiết

 1. 1
  Bắt đầu với Android cần những gì?
 2. 2
  Cài đặt Android Studio trên Windows
 3. 3
  Cài đặt Intel® HAXM cho Android Studio
 4. 4
  Cấu hình Android Emulator trong Android Studio
 5. 5
  Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu
 6. 6
  Hướng dẫn lập trình Android cho người mới bắt đầu - Các ví dụ cơ bản
 7. 7
  Sử dụng các tài sản ảnh và biểu tượng của Android Studio
 8. 8
  Hướng dẫn sử dụng Android Device File Explorer
 9. 9
  Bật tính năng USB Debugging trên thiết bị Android
 10. 10
  Thiết lập SD Card cho Android Emulator
 11. 11
  Làm sao biết số số điện thoại của Android Emulator và thay đổi nó
 12. 12
  Làm sao thêm thư viện bên ngoài vào dự án Android trong Android Studio?
 13. 13
  Làm sao loại bỏ các quyền đã cho phép trên ứng dụng Android
 14. 14
  Làm sao loại bỏ các ứng dụng ra khỏi Android Emulator?
 15. 15
  Hướng dẫn và ví dụ Android UI Layouts
 16. 16
  Android LinearLayout
 17. 17
  Android TableLayout
 18. 18
  Android FrameLayout
 19. 19
  Android Button
 20. 20
  Android ToggleButton
 21. 21
  Android Switch
 22. 22
  Android ImageButton
 23. 23
  Android FloatingActionButton
 24. 24
  Android Checkbox
 25. 25
  Android RadioButton
 26. 26
  Android Chip, ChipGroup
 27. 27
  Ví dụ với ChipGroup và các Chip Entry
 28. 28
  Android QuickContactBadge
 29. 29
  Android Space
 30. 30
  Android Toast
 31. 31
  Tạo một Android Toast tùy biến
 32. 32
  Android SnackBar
 33. 33
  Android TextView
 34. 34
  Android TextClock
 35. 35
  Android EditText
 36. 36
  Android TextInputLayout
 37. 37
  Android TextWatcher
 38. 38
  Định dạng số thẻ tín dụng với Android TextWatcher
 39. 39
  Android Clipboard
 40. 40
  Tạo một File Chooser đơn giản trong Android
 41. 41
  Tạo một File Finder Dialog đơn giản trong Android
 42. 42
  Android AutoCompleteTextView
 43. 43
  Android ImageView
 44. 44
  Android ImageSwitcher
 45. 45
  Android ScrollView
 46. 46
  Android WebView
 47. 47
  Android SeekBar
 48. 48
  Android Dialog
 49. 49
  Android AlertDialog
 50. 50
  Android CharacterPickerDialog
 51. 51
  Android DialogFragment
 52. 52
  Android DatePicker
 53. 53
  Android TimePicker
 54. 54
  Android TimePickerDialog
 55. 55
  Android DatePickerDialog
 56. 56
  Android Chronometer
 57. 57
  Android RatingBar
 58. 58
  Android ProgressBar
 59. 59
  Android Spinner
 60. 60
  Android OptionMenu
 61. 61
  Android ContextMenu
 62. 62
  Android PopupMenu
 63. 63
  Android Fragments
 64. 64
  Android ListView
 65. 65
  Android ListView với Checkbox sử dụng ArrayAdapter
 66. 66
  Android GridView
 67. 67
  Android CardView
 68. 68
  Android ViewPager2
 69. 69
  Android StackView
 70. 70
  Android Camera
 71. 71
  Android MediaPlayer
 72. 72
  Android VideoView
 73. 73
  Phát hiệu ứng âm thanh trong Android với SoundPool
 74. 74
  Android Networking
 75. 75
  Hướng dẫn xử lý JSON trong Android
 76. 76
  Android SharedPreferences
 77. 77
  Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ trong (Internal Storage)
 78. 78
  Hướng dẫn lập trình Android với bộ lưu trữ ngoài (External Storage)
 79. 79
  Android Intents
 80. 80
  Ví dụ về một Android Intent tường minh, gọi một Intent khác
 81. 81
  Ví dụ về Android Intent không tường minh, mở một URL, gửi một email
 82. 82
  Android Services
 83. 83
  Android Notifications
 84. 84
  Android SQLite Database
 85. 85
  Android Google Maps API
 86. 86
  Android Text to Speech
 87. 87
  Android AsyncTask
 88. 88
  Android AsyncTaskLoader
 89. 89
  Lấy số điện thoại trong Android sử dụng TelephonyManager
 90. 90
  Android SMS
 91. 91
  Android Phone Call
 92. 92
  Android Wifi Scanning
 93. 93
  Hướng dẫn lập trình Android Game 2D cho người mới bắt đầu
 94.  
  Các hướng dẫn lập trình Flutter
Có thể bạn quan tâm
Bạn đang tìm kiếm một khóa học trực tuyến?

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.