openplanning

Tạo Facebook Developers Application và Oauth2 App ID

  1. Mô hình đăng nhập mạng xã hội Facebook
  2. Tạo ứng dụng trên Facebook Developers

1. Mô hình đăng nhập mạng xã hội Facebook

Để đăng nhập thông qua mạng xã hội Facebook bạn cần phải tạo một ứng dụng trên Facebook Developers. Trong ứng dụng này bạn cần phải khai báo một hoặc nhiều URL hợp lệ mà ứng dụng của bạn được phép chuyển hướng đến sau khi người dùng đăng nhập thành công Facebook. Ứng dụng sẽ cung cấp cho bạn một App ID và một Password.
Đây là mô hình các bước mà người dùng trải qua khi đăng nhập vào website của bạn thông qua mạng xã hội Facebook.
Mô hình ở trên cho thấy rằng bạn cần tạo một ứng dụng trên Facebook Developers, để có được Client ID, Password và các Redirect URL hợp lệ.
Chú ý rằng với mỗi tài khoản Facebook bạn có thể tạo một hoặc nhiều ứng dụng.

2. Tạo ứng dụng trên Facebook Developers

Trước hết bạn cần đăng nhập vào Facebook. Sau đó truy cập vào địa chỉ:
Trong lần đầu tiên, bạn cần đăng ký để tham gia vào "Facebook Developers", hãy nhấn vào nút "Register".
Nhập vào password của bạn:
Tiếp theo bạn cần chấp nhận các điều khoản của Facebook.
Bạn cần nhập chính xác số điện thoại của mình và nhấn vào nút "Send as Text" để Facebook gửi cho bạn một mã số xác minh.
Một tin nhắn với mã số xác minh được gửi vào Điện thoại của bạn. Nhập mã số đó vào ô xác minh:
Bạn đã đăng ký thành công, và trở thành một thành viên trong cộng đồng lập trình viên Facebook.
Chú ý rằng lúc này bạn chưa tạo một ứng dụng Facebook nào. Và bạn cần tạo nó.
Tạo mới một ứng dụng, ở đây tôi đặt tên là "LocalhostTest".
Ứng dụng của bạn đã được tạo ra.
Nhấn vào ứng dụng "LocalhostTest" bạn mới tạo ra trước đó.
Lúc này bạn đã có App IDPassword của ứng dụng.
Tiếp theo bạn cần tạo ra một Sản phẩm (Product) cho ứng dụng của bạn:
Chọn sản phẩm "Facebook Login".
Nhập vào các URL mà ứng dụng của bạn được phép chuyển hướng tới sau khi người dùng đăng nhập Facebook thành công.