openplanning

Cài đặt Ruby trên Windows

  1. Download Ruby
  2. Cài đặt Ruby
  3. Kiểm tra sau khi cài đặt
  4. Cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse
  5. Học nhanh Ruby cho người mới bắt đầu

1. Download Ruby

Để download Ruby bạn vào địa chỉ:
Chọn phiên bản mới nhất, hiện tại phiên bản mới nhất là 2.2.4, chú ý bạn cần phải kiểm tra hệ điều hành của bạn trước khi download, ở đây tôi download phiên bản dành cho hệ điều hành 64bit.
Kết quả bạn download được:

2. Cài đặt Ruby

Check chọn:
  • Add Ruby executables to your PATH
Điều này giúp bạn có thể chạy Ruby từ mọi nơi với CMD.
Việc cài đặt Ruby đã hoàn thành.

3. Kiểm tra sau khi cài đặt

Mở CMD và gõ vào:
ruby -v
OK, Ruby đã được cài đặt thành công.

4. Cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse

Để lập trình Ruby bạn cần có một IDE, nó là một công cụ để bạn viết mã chương trình, Eclipse là một IDE thường sử dụng để lập trình Java, nhưng nó cũng có thể sử dụng để lập trình Ruby nếu cài thêm Ruby plugin, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt Ruby plugin vào Eclipse tại:

5. Học nhanh Ruby cho người mới bắt đầu

Xem thêm:
  • Hướng dẫn lập trình Ruby cho người mới bắt đầu