openplanning

Cài đặt công cụ phát triển Ruby cho Eclipse

  1. Cài đặt Eclipse
  2. Cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse
  3. Kiểm tra sau cài đặt

1. Cài đặt Eclipse

Trước hết đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Eclipse, đây là một IDE để lập trình Java, nhưng nó cũng là một IDE để bạn lập trình Ruby nếu cài thêm một Plugin hỗ trợ lập trình Ruby, nếu chưa cài đặt Eclipse bạn có thể xem hướng dẫn tại:
Windows
Ubuntu

2. Cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse

Sau khi cài đặt xong Eclipse, hãy mở Eclipse để cài đặt thêm Ruby Plugin, điều này giúp cho bạn có thể lập trình Ruby trên Eclipse.
Trên Eclipse chọn:
  • Help/Install New Software...
Nhập vào:
  • Name: DLTK
  • Location: http://download.eclipse.org/technology/dltk/updates/
Nhập vào từ khóa "Ruby" để lọc các kết quả hiển thị, check chọn các Ruby Plugin mới nhất để cài đặt.
Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải khởi động lại Eclipse.

3. Kiểm tra sau cài đặt

Ở trên bạn đã cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse, và bây giờ bạn cần một vài kiểm tra.
Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Other...
Nếu bạn nhìn thấy Ruby Wizard, điều đó có nghĩa là bạn đã cài đặt Ruby Plugin vào Eclipse thành công.