openplanning

Tạo ứng dụng Java Web Gradle và chạy trên Gradle Tomcat Plugin

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Tạo Gradle Project

 • File/New/Other...
Nhập vào tên project:
 • HelloGradleWebApp
Project đã được tạo ra.

2- Cấu hình Gradle

Đây là nội dung file build.gradle mặc định do Eclipse tạo ra, và đã xóa xóa bỏ các dòng chú thích (comment).
build.gradle (ORIGIN CONTENT)

apply plugin: 'java'

repositories {
  jcenter()
}

dependencies {

  compile 'org.slf4j:slf4j-api:1.7.21'

  testCompile 'junit:junit:4.12'
 
}
Bạn cần thêm các cấu hình để ứng dụng của bạn trở thành "Wep Application". Và có thể chạy trực tiếp trên Eclipse + Tomcat Plugin.
Xem code đầy đủ:
build.gradle

apply plugin: 'java'
apply plugin: 'war' 
apply plugin: 'com.bmuschko.tomcat'

repositories {
  jcenter()
}

dependencies {  
 
  testCompile 'junit:junit:4.12' 
 
  providedCompile "javax.servlet:javax.servlet-api:3.1.0"   
  
}


dependencies {
  def tomcatVersion = '7.0.59'
  
  tomcat "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-core:${tomcatVersion}",
      "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-logging-juli:${tomcatVersion}",
      "org.apache.tomcat.embed:tomcat-embed-jasper:${tomcatVersion}"
}


buildscript {

  repositories {
    jcenter()
  }

  dependencies {
    classpath 'com.bmuschko:gradle-tomcat-plugin:2.2.2'
  }
}
Chú ý rằng, mỗi lần có thay đổi trong build.gradle bạn cần cập nhập lại project bằng công cụ của Gradle.
 

3- Hiệu chỉnh cấu trúc ứng dụng

Trong thư mục "src/main" bạn cần tạo ra 2 thư mục con là "resources""webapp".
 
 • src/main/java: Thư mục này chứa các mã nguồn Java.
 • src/main/resources: Thư mục này chứa các file properties, và các nguồn dữ liệu khác.
 • src/main/webapp: Thư mục này lưu trữ các file jsp và các nội dung khác của ứng dụng web.

4- Code Project

Greeting.java

package org.o7planning.hellogradlewebapp.bean;

public class Greeting {

  
  public String getHello() {
    return "Hello Gradle Web Application";
  }
  
}
hello.jsp

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Hello Gradle Web App</title>
</head>
<body>

<jsp:useBean id="greeting" class="org.o7planning.hellogradlewebapp.bean.Greeting"/>
 
<h3>${greeting.hello}</h3>
 


</body>
</html>

5- Gradle Build

Mở "Gradle Task" view.
Chú ý: Nếu bạn không nhìn thấy "Gradle Task", bạn có thể mở nó bằng cách:
 
 • Window/Show View/Other...
Nhấn phải chuột vào "build" và chọn "Run Gradle Tasks".
Kiểm tra Tab "Gradle Executions", bạn sẽ nhìn thấy danh sách các nhiệm vụ đã được thực thi.

6- Cấu hình để chạy ứng dụng

Nhập vào:
 • Name: Run HelloGradleWebApp
 • Gradle Tasks: tomcatRun
 • Working Directory: ${workspace_loc:/HelloGradleWebApp}
Chạy URL:
Chú ý: Bạn cũng có thể tạo các nhiệm vụ khác với Gradle Tomcat Plugin:
Task Name Depends On Type Description
tomcatRun - TomcatRun Chạy Tomcat và triển khai ứng dụng vào nó.
tomcatRunWar - TomcatRunWar Chạy Tomcat và triển khai file WAR vào nó.
tomcatStop - TomcatStop Dừng Tomcat.
tomcatJasper - TomcatJasper Chạy trình biên dịch JSP và chuyển JSP thành mã nguồn Java sử dụng Jasper.

Xem thêm các chuyên mục: