openplanning

Hướng dẫn và ví dụ AngularJS Model

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- ngModel Directive

ngModel là một Directive được xây dựng sẵn của AngularJS, nó định nghĩa ra một thuộc tính mới ng-model, có thể áp dụng cho các HTML Controls (input, textarea, select). Directive này giúp giàng buộc 2 chiều (two-way binding) giữa giá trị của HTML Control và dữ liệu ứng dụng.
OK, Một ví dụ đơn giản. Trong ví dụ này tôi sẽ giàng buộc 2 chiều giữa giữa giá trị của một <input>$scope.fullName, điều này có nghĩa là nếu giá trị của <input> thay đổi nó sẽ được cập nhập vào cho $scope.fullName, và ngược lại nếu giá trị $scope.fullName thay đổi nó sẽ cập nhập cho <input>.
model-example.js

// Create an Application named "myApp".
var app = angular.module("myApp", []);

// Create a Controller named "myCtrl"
app.controller("myCtrl", function($scope) {

  $scope.fullName = "Anonymous";

});
 
model-example.html

<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <title>AngularJS Model</title>
   <!-- Check version: https://code.angularjs.org/ -->
   <script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.7.2/angular.min.js"></script>
   <script src="model-example.js"></script>
  </head>
  <body>
   <div ng-app="myApp" ng-controller="myCtrl">
     <h3>Enter your name:</h3>
     <p><input ng-model = "fullName"/></p>
     <p>Your Name: {{fullName}}</p>
   </div>
  </body>
</html>

Xem thêm các chuyên mục: