openplanning

Cài đặt Oracle JDeveloper 12c trên Windows

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Download Jdeveloper 12c

Để download JDeveloper bạn vào địa chỉ:
Chú ý: Để download bạn phải đăng nhập vào với một tài khoản của Oracle, nếu bạn chưa có tài khoản đăng nhập, bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản.
Bạn download được 2 file (Tương ứng là đĩa 1, và đĩa 2), disk1 là một file exe, disk2 là một file zip.
Giải nén file zip:

2- Các yêu cầu đòi hỏi

JDeveloper là một IDE để phát triển các ứng dụng Java theo công nghệ của Oracle, để cài đặt JDeveloper 12c bạn phải đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Java >=7 . Nếu bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt tại:

3- Cài đặt JDeveloper

Chọn vị trí để cài đặt, chẳng hạn:
  • E:\DevPrograms\JDeveloper12c
Việc cài đặt đã hoàn thành, nhấn "Finish" để hoàn thành, đồng thời mở JDeveloper cho lần chạy đầu tiên.

4- Chạy JDeveloper

Trong lần đầu tiên chạy, JDeveloper yêu cầu bạn chọn vai trò, hãy chọn All Features.
Hình ảnh của JDeveloper trong lần chạy đầu tiên.

Xem thêm các chuyên mục: