openplanning

Cấu hình HSQLDB DataSource sử dụng Data Source Explorer

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Database

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cấu hình để xem được HSQLDB trên Eclipse. Điều này có nghĩa là coi Eclipse như là một công cụ trực quan để hiển thị cấu trúc DB, xem các bảng,... một cách trực quan.
HSQLDB là một database đơn giản, viết bằng Java. Là loại cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database) giống MySQL, Oracle, SQL Server.
Trước hết đảm bảo rằng bạn đã có HSQLDB, và bạn đã chạy nó.
Nếu không bạn cần phải:
  • Download phần mềm HSQLDB (~ 8MB) + Tạo DB ví dụ simplehr + Chạy HSQLDB Server.

2- Download thư viện Driver cho HSQL DB

Phiên bản mới nhất hiện nay là 2.3.2

3- Cấu hình xem DB trên Eclipse

Trên Eclipse chọn:
  • File/New/Others..
Lỗi thông báo không tìm thấy thư viện điều khiển (Driver) cho kiểu cơ sở dữ liệu này (HSQL DB)
Khai báo đường dẫn tới file jar bạn vừa download trước đó.
Nhập vào:
  • Database: simplehr
  • Database location: hsql://localhost:9001/
  • User name: sa
  • Password:
Nhấn "Test Connection" để kiểm tra kết quả kết nối.
Bạn có thể thấy được cấu trúc của cơ sở dữ liệu simplehr, nhìn thấy trên PUBLIC schema.

4- Query dữ liệu trên Eclipse

Kết quả nhìn thấy trên Eclipse
Mở cửa sổ SQL:
Kết quả truy vấn:

Xem thêm các chuyên mục: