openplanning

Cài đặt Oracle WebLogic Server

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • WebLogic 12.x  (12.1.3)

2- WebLogic Server là gì?

Oracle WebLogic Server là một server ứng dụng Java EE hiện được phát triển bởi tập đoàn Oracle. Oracle đã mua lại WebLogic Server từ BEA Systems từ năm 2008.

Oracle WebLogic Server là một phần trong Oracle Fusion Middleware, nó hỗ trợ các Database Oracle, DB2, Microsoft SQL Server, MySQL Enterprise và các database tương thích JDBC.
Giống như các Web Server khác như Tomcat, Glassfish. WebLogic để triển khai các ứng dụng web viết trên Java. Nó thực sự là một Web Server hạng nặng, dùng để triển khai các ứng dụng lớn và phức tạp.

3- Download WebLogic Server

Chú ý: Việc download đòi hỏi bạn phải đăng nhập với tài khoản của Oracle, nếu không có bạn có thể đăng ký miễn phí một tài khoản.

Kết quả download được:

4- Cài đặt WebLogic Server

Mở CMD với quyền Administrator.
CD tới thư mục chứa bộ cài WebLogic
Đảm bảo rằng trên máy tính của  bạn đã cài Java.
Sét đặt biến môi trường path tới thư mục bin của JDK.

set path="C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin"
Cài đặt:

java -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar

# or

C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40\bin\java.exe -jar fmw_12.1.3.0.0_wls.jar
Tới đây bạn có 3 lựa chọn.
  1. Cài đặt WebLogic Server
  2. Cài đặt Coherence
  3. Cài đặt WebLogic Server + Coherence + Example.
Nếu bạn chỉ cần Web Server bạn có thể chọn lựa chọn 1. Ở đây tôi cài đặt (1).
TODO:
  • Explanation of Coherence
Cấu hình Weblogic:
Nhấn nút Finish (hoàn thành).
Tới đây việc cài đặt đã hoàn thành:

5- Chạy WebLogic

Để chạy Weblogic, bạn chạy file startWebLogic.cmd:
Chú ý: Để dừng weblogic chạy file stopWebLogic.cmd.
Weblogic đã được start.
Bạn có thể truy cập vào Weblogic theo URL:

6- Tạo Windows Service cho WebLogic

Xem thêm các chuyên mục: