openplanning

Cài đặt Tomcat Server cho Eclipse

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)
  • Tomcat 8.x

2- Download Tomcat

Chuyển tới URL:
Và download file zip như hình minh họa dưới đây.
Giải nén Tomcat ra một thư mục nào đó tại ổ cứng, chẳng hạn
  • D:/DevPrograms

3- Khai báo tomcat với Eclipse

Trên Eclipse chọn Window/References
Thêm mới một Runtime Server
Chọn kiểu WebServer Tomcat 8
Khai báo vị trí Tomcat bạn vừa giải nén trên ổ cứng
Nhấn OK để hoàn thành.