openplanning

Cài đặt Tomcat Server cho Eclipse

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 (NEON)
  • Tomcat 8.x

2- Download Tomcat

Chuyển tới URL:
Và download file zip như hình minh họa dưới đây.
Giải nén Tomcat ra một thư mục nào đó tại ổ cứng, chẳng hạn
  • D:/DevPrograms

3- Khai báo tomcat với Eclipse

Trên Eclipse chọn Window/References
Thêm mới một Runtime Server
Chọn kiểu WebServer Tomcat 8
Khai báo vị trí Tomcat bạn vừa giải nén trên ổ cứng
Nhấn OK để hoàn thành.
Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.