openplanning

Triển khai ứng dụng Spring Boot trên Oracle WebLogic Server

 1. Mục tiêu của bài viết
 2. Sửa đổi code
 3. Install Spring Boot
 4. Triển khai trên WebLogic
 5. Gỡ triển khai (Undeploy)
 6. Cập nhập triển khai

1. Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn triển khai một ứng dụng Spring Boot trên WebLogic Server. Đây là một Web Server được cung cấp bởi Oracle, miễn phí cho việc download, phát triển (developing), thử nghiệm (testing), tạo nguyên mẫu (prototyping) và trình diễn (demonstrating) ứng dụng của bạn. WebLogic được phát hành theo giấy phép OTN.
Đảm bảo rằng bạn đã cài đặt thành công WebLogic, nếu không bạn có thể tham khảo cách cài đặt WebLogic theo bài viết dưới đây:
Trong thực tế, ứng dụng Spring Boot có thể được đóng gói thành một tập tin JAR có thể thực thi (Executable JAR file). Với tập tin này bạn có thể chạy ứng dụng một cách trực tiếp mà không cần thiết phải triển khai trên bất kỳ một Web Server nào. Executable JAR file có thể không tương thích với tất cả các Web Server, vì vậy muốn triển khai trên một Web Server nào đó bạn cần đóng gói ứng dụng Spring Boot thành tập tin WAR.

2. Sửa đổi code

Ở đây tôi có một dự án Spring Boot, được phát triển bằng Eclipse IDE. Khi tạo dự án Spring Boot bạn có 2 lựa chọn để đóng gói dự án này là WAR hoặc JAR.
Khi bạn tạo dự án Spring Boot với tùy chọn "Packaging = War", Eclipse sẽ tạo ra cho bạn 2 lớp là "AbcApplication & ServletInitializer". Các tập tin WAR phù hợp để triển khai (deploy) trên các Web Server.
Trong khi đó nếu bạn tạo dự án Spring Boot với tùy chọn "Packaging = Jar", sẽ chỉ có một lớp AbcApplication được tạo ra. Ứng dụng Spring Boot khi được đóng gói thành tập tin JAR, nó có thể thực thi được (Executabe) một cách độc lập mà không cần triển khai trên bất kỳ môt Web Server nào. Nhưng tập tin JAR không phù hợp để triển khai trên các Web Server.
WAR File.
Nếu bạn có sẵn một dự án Spring Boot, bạn cần phải sửa đổi phương thức đóng gói (Packaging) thành WAR:
Trên Eclipse mở tập tin pom.xml, và thay đổi phương thức đóng gói (packaging) thành war.
Nếu dự án của bạn không có lớp ServletInitializer, hãy tạo ra nó.
ServletInitializer.java
package org.o7planning.example;

import org.springframework.boot.builder.SpringApplicationBuilder;
import org.springframework.boot.web.servlet.support.SpringBootServletInitializer;

public class ServletInitializer extends SpringBootServletInitializer {

  @Override
  protected SpringApplicationBuilder configure(SpringApplicationBuilder application) {
    return application.sources(SpringBootWebLogicApplication.class);
  }

}
Thêm đoạn cấu hình sau vào pom.xml:
** pom.xml **
<dependency>
  <groupId>org.springframework.boot</groupId>
  <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
Nếu có nhiều hơn 1 lớp Application trong dự án của bạn, hãy nói với Spring Boot lớp nào sẽ được sử dụng cho ứng dụng của bạn.
** pom.xml **
<properties>
    <start-class>org.o7planning.example.OtherSpringBootWebApplication</start-class>
</properties>
weblogic.xml & dispatcherServlet-servlet.xml
Tạo 2 tập tin weblogic.xml & dispatcherServlet-servlet.xml trong thư mục src/main/webapp/WEB-INF. Chú ý, nếu thư mục này không tồn tại, bạn hãy tạo ra nó.
Ứng dụng của bạn khi triển khai trên WebLogic sẽ có "context-root = /myweb", bạn có thể thay đổi nó bằng cách cấu hình trong tập tin weblogic.xml:
weblogic.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<wls:weblogic-web-app
    xmlns:wls="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app
    http://xmlns.oracle.com/weblogic/weblogic-web-app/1.4/weblogic-web-app.xsd">

  <wls:context-root>/myweb</wls:context-root>
  <wls:container-descriptor>
    <wls:prefer-application-packages>
      <wls:package-name>org.slf4j.*</wls:package-name>
      <wls:package-name>org.springframework.*</wls:package-name>
    </wls:prefer-application-packages>
  </wls:container-descriptor>

</wls:weblogic-web-app>
dispatcherServlet-servlet.xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<beans xmlns="http://www.springframework.org/schema/beans"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans
  http://www.springframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd">
  
</beans>

3. Install Spring Boot

Bước tiếp theo bạn cần sử dụng Maven để tạo ra tập tin WAR. Phải đảm bảo rằng Eclipse của bạn đang sử dụng JDK thay vì JRE, nếu không sẽ có lỗi xẩy ra trong quá trình này.
Nhấn phải chuột vào Project và chọn:
 • Run As/Maven Install
Lúc này bạn sẽ có một tập tin WAR nằm trong thư mục target của project, bạn có thể sử dụng tập tin này để triển khai trên Tomcat Server.

4. Triển khai trên WebLogic

Sau khi đóng gói ứng dụng thành một tập tin WAR, bạn có thể triển khai tập tin này trên WebLogic:
Có 2 cách tiếp cận để triển khai ứng dụng lên WebLogic Server.
 1. Copy tập tin WAR đặt vào một thư mục nào đó của máy chủ, sau đó triển khai tập tin này lên WebLogic. Nếu muốn triển khai lại ứng dụng bạn chỉ cần copy tập tin WAR mới đè lên tập tin cũ và thông báo với WebLogic cập nhập lại ứng dụng.
 2. Sử dụng chức năng Upload để triển khai tập tin WAR.
OK, Ở đây tôi đã copy tập tin WAR và đặt sẵn vào một thư mục trên máy chủ.
Nhấn vào "Activate Changes" để kích hoạt các thay đổi.
Lúc này ứng dụng của bạn có trạng thái "Prepared" (Đã được chuẩn bị), nó chưa thực sự được kích hoạt để hoạt động.
Test

5. Gỡ triển khai (Undeploy)

Để gỡ triển khai (Undeploy) một ứng dụng trên WebLogic, bạn phải thực hiện 2 bước.
 1. Dừng (Stop) ứng dụng.
 2. Xóa ứng dụng khỏi WebLogic.

6. Cập nhập triển khai

Nếu ứng dụng của được nâng cấp, bạn đóng gói lại ứng dụng và được một file WAR mới. Để triển khai lại ứng dụng bạn có 2 cách để làm điều này:
 1. Gỡ bỏ triển khai (Undeploy) ứng dụng và triển khai lại (Redeploy).
 2. Copy tập tin WAR mới đè lên tập tin WAR cũ, và thông báo với WebLogic cập nhập lại ứng dụng (Hoặc khởi động lại WebLogic). Chú ý: Cách này chỉ áp dụng khi ứng dụng của bạn được triển khai trực tiếp từ tập tin WAR được đặt trên máy chủ.
Ở bước trước tôi đã triển khai ứng dụng trực tiếp từ file WAR đặt trên một thư mục của máy chủ. Bầy giờ tôi copy file mới đè lên file cũ.
Và cập nhập (Update) ứng dụng:

Các hướng dẫn Spring Boot

Show More