openplanning

Cài đặt Glassfish Web Server trên Windows

 1. Giới thiệu
 2. Glassfish Server là gì
 3. Download
 4. Bắt đầu với Glassfish
 5. Thay đổi cổng 8080 sang 80
 6. Tạo Window Service cho Glassfish Server

1. Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
 • Glassfish 5.0

 • Windows (ALL)

2. Glassfish Server là gì

Glassfish server là một Webserver, cho phép bạn triển khai các ứng dụng web viết bằng Java lên đó. Cũng giống như một số Webserver khác:
 • Tomcat
 • Weblogic
 • Websphere
 • JBoss
 • ....
Có thể bạn quá quen thuộc với Tomcat, đó là webserver cho mục đích học tập và phát triển ứng dụng. Glassfish mạnh mẽ hơn Tomcat, được phát triển bởi Sun, và trở thành sản phẩm của Oracle sau khi mảng Java bị bán sang cho Oracle. Hiện tại Glassfish server có 2 bản một bản miễn phí và mã nguồn mở, một bản khác dành cho thương mại.
Trong tài liệu hướng dẫn này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt và cấu hình Glassfish phiên bản miễn phí.

3. Download

Sau khi tải về, bạn có 1 tập tin:

4. Bắt đầu với Glassfish

Giải nén Glassfish ra một thư mục nào đó trên ổ cứng:
Cấu hình Java Home:
Glassfish5 đòi hỏi bạn phải sử dụng Java8 trở lên. Bạn cần khai báo vị trí của Java.
Vào thư mục:
 • <Glassfish_Home>/glassfish/config
Sửa file
 • asenv.bat
Thêm cấu hình:
 • set path=<Java_Location>/bin
Run Glassfish
Mở Cmd để chuyển tới:
 • <GlassFish_Home>/bin
Chuyển tới:
 • cd C:\glassfish5\bin
Để chạy domain1 trên Glassfish Server:
 • asadmin start-domain domain1
Để dừng domain1:
 • asadmin stop-domain domain1
domain1 đã được start thành công.
Chuyển tới địa chỉ:
Triển khai thử một ứng dụng web:
Bạn có thể download một ứng dụng web demo tại:
Mặc định ứng dụng triển khai ra sẽ được chạy trên cổng 8080. Bạn có thể đổi sang cổng khác, hoặc đổi sang cổng 80, chi tiết cấu hình sẽ được đề cập phía dưới.

5. Thay đổi cổng 8080 sang 80

6. Tạo Window Service cho Glassfish Server

Mở CMD với quyền Admin
CD Tới thư mục bin của Glassfish:
Chạy lệnh:
asadmin create-service --name domain1

Hướng dẫn lập trình Java Servlet/JSP

Show More