openplanning

Cài đặt Git trên Windows

  1. Download Git
  2. Cài đặt Git

1. Download Git

Git là một "hệ thống điều khiển phiên bản phân tán" (Distributed version control system) miễn phí và mã nguồn mở, nó được thiết kế để một nhóm làm việc cùng nhau có thể chia sẻ và quản lý phiên bản các tập tin trong quá trình làm việc.
Git hỗ trợ các hệ điều hành Windows, Mac OS, Linux (Ubuntu, ..), để download bạn có thể truy cập vào trang chủ của Git:
Truy cập vào địa chỉ dưới đây để download nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows:
Kết quả bạn download được:

2. Cài đặt Git

Cài đặt Git trên Windows rất đơn giản, về cơ bản bạn có thể chấp nhận các mặc định và nhấn Next, Next ... cho tới khi hoàn thành.
OK, Bạn vừa cài đặt xong Git.
Sau khi cài đặt xong, nhấn phải chuột vào một thư mục bất kỳ, một Context-Menu sẽ hiển thị, bạn có thể nhìn thấy các Menu-Item của Git, điều này chứng tỏ rằng bạn đã cài đặt Git thành công.