openplanning

Làm sao tạo và xoá một Repository trên GitHub?

  1. Tạo một Repository
  2. Xóa một Repository

1. Tạo một Repository

Trên github.com đăng nhập vào tài khoản của bạn và bạn có thể nhìn thấy nút "Create repository" ngay ở trang chủ của GitHub.
Đặt tên cho Repository của bạn và sét đặt nó là Public hoặc Private. Một repository công cộng (Public) sẽ cho phép tất cả các người dùng GitHub xem hoặc clone (nhận bản) repository của bạn để tạo ra một repository của họ. Trong khi đó một repository riêng tư (Private) sẽ ẩn với tất cả người dùng thông thường, nó chỉ được chia sẻ và sử dụng bởi bạn và đội ngũ lập trình của bạn.
Cuối cùng nhấn vào nút "Create Repository".

2. Xóa một Repository

Để xóa một Repository bạn cần truy cập vào mục Settings của nó.
Tiếp theo, cuộn xuống dưới cùng của trang và bạn sẽ nhìn thấy các chức năng nguy hiểm, chúng bao gồm:
  • Thay đổi tính hiển thị (visibility) của repository (Từ Public sang Private hoặc ngược lại).
  • Chuyển quyền sở hữu repository này cho một người khác,
  • Đánh dấu repository này được lưu trữ và chỉ có thể xem (readonly), không thể thay đổi.
  • Xóa repository.
Nhấn vào nút "Delete this repository" nếu bạn muốn xóa nó.