openplanning

Làm sao chạy các tập tin HTML của GitHub trên trình duyệt

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- GitHub's Html file

Bạn có các tập tin html hoặc các tập tin tĩnh như css, javascript trên kho chứa (repository) của GitHub. Truy cập vào http://github.com bạn chỉ có thể xem được mã nguồn của các tập tin này. Câu hỏi là "Làm thế nào để xem được các tập tin này trực tiếp từ trình duyệt?".
Ví dụ đây là một tập tin html mà bạn nhìn thấy trên GitHub:
Cấu trúc đường dẫn của tập tin trên giống như sau:


https://github.com/{username}/{repo_name}/blob/master/{file_name}

# Example:

https://github.com/o7planning/webexamples/blob/master/index.html
Để xem trực tiếp các tập tin này trên trình duyệt, copy đường dẫn của tập tin trên GitHub và sửa nó như sau:

Xem thêm các chuyên mục: