openplanning

Đưa một Eclipse Project lên GitHub như một Repository

  1. Mục tiêu của bài viết
  2. Đưa một dự án lên GitHub
  3. Clone Project

1. Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Eclipse để đưa một dự án viết trên Eclipse lên GitHub như một Repository, trong trường hợp này một dự án của Eclipse sẽ tương ứng với một Repository trên GitHub.
Nếu bạn muốn có một GitHub Repository chứa nhiều dự án của Eclipse bạn có thể tham khảo bài viết khác của tôi dưới đây:

2. Đưa một dự án lên GitHub

Trên GitHub tạo một Repository rỗng với tên bất kỳ, nhưng tốt nhất nên lấy tên giống với tên dự án Java của bạn trên Eclipse.
Tiếp theo trên Eclipse tạo một project với tên MyJavaProject.
Trên Eclipse nhấn phải chuột vào dự án của bạn và chọn:
  • Team > Share Project... > Git
Chọn:
  • Use or create repository in parent folder of project
Và nhấn nút "Create Repository".
Kết quả là thư mục dự án của bạn sẽ biến thành một "Local Repository" (Kho chứa địa phương).
Tiếp theo bạn cần liên kết "Local Repository" với "GitHub Repository".
Nhấn phải chuột vào project của bạn và chọn:
  • Team > Commit
Trong lần Commit đầu tiên, một cửa sổ sẽ hiển thị cho phép bạn nhập vào địa chỉ của GitHub Repository.
Sau khi Commit thành công, bạn sẽ nhìn thấy mã nguồn dự án của bạn trên GitHub Repository.

3. Clone Project

Các thành viên khác trong nhóm có thể Clone Repository mà bạn tạo ra ở bước trước để tạo ra một Local Repository của họ. Và sau đây là các bước để thực hiện:
Trên Eclipse chọn:
  • File > Import...
    • Git > Projects from Git
Nhập vào địa chỉ của GitHub Repository.
Chọn thư mục Local Repository (Kho chứa địa phương).
Lúc này, mã nguồn của dự án đã được tải xuống và đặt tại Local Repository.
Cuối cùng, nhập khẩu project này vào Eclipse Workspace: