openplanning

Cài đặt và quản lý Visual SVN Server

 1. Giới thiệu
 2. Download VisualSVN
 3. Cài đặt Visual SVN
 4. Quản lý và tạo Repository
 5. Lập trình Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN
 6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise SVN

1. Giới thiệu

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Visual SVN, nó là một sản phẩm của Microsoft, tuy nhiên nó cũng có phiên bản chuẩn miễn phí.
Visual SVN sử dụng như một Repository Server (Kho chứa). Dùng để lưu trữ các file dữ liệu chia sẻ giữa các thành viên trong nhóm. Visual SVN được cài trên 1 máy chủ, các thành viên trong nhóm sẽ cài đặt chương trình client (subversion client), có nhiều chương trình Subversion client, được nhiều hãng khác nhau phát triển và cơ bản là đều miễn phí.
Đối với các lập trình viên Java bạn có thể cài Subversive vào Eclipse, bạn có thể dễ dàng chia sẻ và lấy dữ liệu project từ SVN Repository.
Xem thêm:
Mục tiêu của tài liệu:
 • Hướng dẫn download Visual SVN
 • Cài đặt Visual SVN
 • Tạo các User sử dụng, tạo Repository (Kho chứa)
 • Phân quyền các User được truy cập vào Repository.

2. Download VisualSVN

3. Cài đặt Visual SVN

Chọn thư mục để cài đặt, chẳng hạn:
 • C:\Program Files\VisualSVN Server
Chọn vị trí cho thư mục có chứa dữ liệu (Thông thường, bạn nên đặt vào 1 ổ cứng an toàn):
 • C:\Repositories
Nhấn Finish để hoàn thành.

4. Quản lý và tạo Repository

Đây là hình ảnh khi Visual SVN đã được chạy. Chúng ta tạo mới một user.
Nhập thông tin username/password
Bước tiếp theo chúng ta tạo mới một Repository với tên JavaProjects. Đây là một Repository rỗng chưa có dữ liệu, dữ liệu sẽ được đẩy lên server từ một subversion client (bởi một thành viên trong nhóm lập trình). Và được các thành viên khác lấy về. Các thành viên có thể sửa đổi dữ liệu và đẩy lên Repository.
Mặc định không ai được phép truy cập vào Repository này, chúng ta sẽ phân quyền sau.
Nhấn phải chuột vào Repository "JavaProjects" và chọn Properties
Nhấn Add để thêm user có quyền truy cập vào Repository này.
Lựa chọn quyền hạn của User.
Tương tự bạn có thể tạo thêm một Repository khác chẳng hạn WorkingDatas
Đến đây việc cài đặt Visual SVN thành công.

5. Lập trình Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN

Xem thêm:

6. Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Tortoise SVN

Trong trường hợp nhóm làm việc với nhau thông qua việc chia sẻ các file, và thao tác trên Windows Explorer, bạn có thể cài đặt Tortoise SVN. Hướng dẫn coi tại: