openplanning

Cài đặt AnkhSVN trên Windows

  1. AnkhSVN là gì?
  2. Download AnkhSVN
  3. Cài đặt AnkhSVN
  4. Lập trình C# cho nhóm sử dụng Visual Studio và SVN

1. AnkhSVN là gì?

AnkhSVN là một Plugin dành cho Visual Studio, giúp bạn có thể chia sẻ code lên Subversion server thông qua Visual Studio.

2. Download AnkhSVN

Để download AnkhSVN bạn vào địa chỉ:
Download phiên bản mới nhất của AnkhSVN (Hiện tại là 2.5.x), phiên bản này có thể làm việc với Visual Studio 2005-2015.
Khi bạn nhấn vào Link download, website chuyển tới trang đăng ký tài khoản, bạn có thể không cần đăng ký, nhấn vào nút "Skip registration and download software".
Kết quả download:

3. Cài đặt AnkhSVN

4. Lập trình C# cho nhóm sử dụng Visual Studio và SVN

Xem thêm:

Các hướng dẫn lập trình C#

Show More