openplanning

Cài đặt Subversive cho Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu này được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.7, 4.6 (OXYGEN & NEON)

  • Subversive 4.0

2- Cài đăt Subversive Plugin

  • http://download.eclipse.org/technology/subversive/4.0/update-site/
Trên Eclipse, chọn:
  • Help/Install New Software..
Gõ tên bất kỳ nào đó và đường dẫn URL vừa copy được ở bước trên.
Nhập vào:
  • Name: Subversive 4.0
  • Location: http://download.eclipse.org/technology/subversive/4.0/update-site/
Chờ cho tới khi Eclipse download và cài đặt xong, sẽ có thông báo hiển thị lên yêu cầu bạn khởi động lại Eclipse, nhấn OK để khởi động lại.
  • Window/Reference...
Nhấn vào "Team/SVN" cửa sổ cài đặt "Subversive Connector" sẽ hiển thị lên để bạn cài đặt. Chú ý nó chỉ hiển thị 1 lần duy nhất, nếu bạn tắt nó đi bạn có thể mở nó bằng cách click vào "Get Connector".
  • Window/Preferences
Đây là cửa sổ để bạn tiếp tục cài đặt tiếp "Subversive Connector". Chọn tất cả.
Chú ý: Nếu cửa sổ cài đặt SVN Connector không hiển thị, bạn có thể cài đặt SVN Connector thủ công, xem thêm hướng dẫn phía ở phía cuối bài viết này.
Sau khi cài đặt thành công. Vào "Window/Reference.." để kiểm tra, việc cài đặt của bạn đã hoàn tất.
Sử dụng Connector mới nhất.

3- Cài đặt SVN Connector thủ công

Nhập vào:
  • Name: SVN Connector
  • Location: http://community.polarion.com/projects/subversive/download/eclipse/6.0/update-site/

4- Lập Java theo nhóm sử dụng Eclipse và SVN

Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: