openplanning

Toán tử Elvis trong Thymeleaf

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Toán tử Elvis

Hầu hết các ngôn ngữ lập trình máy tính đều hỗ trợ toán tử Elvis, dưới đây là cú pháp tiêu chuẩn của toán tử Elvis trong Thymeleaf:

<p th:utext="${myVariable} ? ${myValue1} : ${myValue2}"></p>
  • Nếu myVariable được đánh giá là true, mã ở trên tương đương với <p th:utext="${myValue1}"></p>.
  • Nếu myVariable được đánh giá là false, mã ở trên tương đương với <p th:utext="${myValue2}"></p>.
Chú ý: Trong Thymeleaf một biến (Hoặc một điều kiện) được đánh giá là false (sai) nếu giá trị của nó là null, false, 0, "false", "off", "no". Ngược lại, nó được đánh giá là true (đúng).
Ví dụ:

<h2 th:utext="${user} ?  ${user.userName} : 'You are not logged in' }"></h2>
Nếu bắt gặp một đoạn mã giống dưới đây, bạn có thể viết nó ngắn gọn hơn:

<p th:utext="${myVariable} ? ${myVariable} : ${myValue2}"></p>

<!-- Write shorter: -->
<p th:utext="${myVariable} ?: ${myValue2}"></p>
Ví dụ:

<!-- Example -->
<div th:utext="${errorMessage} ?:  'No error!' "></div> 

<!-- Example -->
<div th:object="${user}">
  ...
  <p>Age: <span th:text="*{age}?: '(no age specified)'">27</span>.</p>
</div>
Toán tử Elvis lồng nhau:

<span th:utext="${myVariable1} ? ${myValue1} : (${myVariable2} ? ${myValue21} : ${myValue22}) }"></span>
<!-- Other example .... -->

Xem thêm các chuyên mục: