openplanning

Sử dụng Thymeleaf th:object và cú pháp asterisk *{ }

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- th:object và cú pháp Asterisk

Trong Thymeleaf một biểu thức biến (variable expression) có cú pháp ${ }. Ngoài ra *{ } cũng là một biểu thức biến được sử dụng khá thường xuyên, trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về nó.
Cú pháp dấu hoa thị (Asterisk Syntax) đánh giá các biểu thức trên các đối tượng được chọn hơn là trên toàn bộ bối cảnh. Để lựa chọn một đối tượng bạn sử dụng thuộc tính th:object. Xem một ví dụ đơn giản dưới đây:
(Asterisk syntax)

<div th:object = "${person}" class="box">
 <p><b>Full Name:</b> <span th:utext="*{fullName}"></span></p>
 <p><b>Email:</b> <span th:utext="*{email}"></span></p>
</div>
Nó chính xác tương đương với:
(Dollar syntax)

<div class="box">
 <p><b>Full Name:</b> <span th:utext="${person.fullName}"></span></p>
 <p><b>Email:</b> <span th:utext="${person.email}"></span></p>
</div>
Và tất nhiên bạn có thể trộn lẫn cú pháp dấu hoa thị (Asterisk syntax) và cú pháp dollar (Dollar syntax) với nhau, chẳng hạn:
(Mix syntax)

<div th:object = "${person}" class="box">
 <p><b>Full Name:</b> <span th:utext="*{fullName}"></span></p>
 <p><b>Email:</b> <span th:utext="${person.email}"></span></p>
</div>
Điều gì xẩy ra khi bạn không chọn một đối tượng nào, nhưng sử dụng cú pháp dấu hoa thị *{ }. Trong trường hợp này ${ }*{ } hoạt động giống nhau.

<div class="box">
 <p><b>Full Name:</b> <span th:utext="*{person.fullName}"></span></p>
 <p><b>Email:</b> <span th:utext="*{person.email}"></span></p>
</div>
<!--/* Same as: */-->
<div class="box">
 <p><b>Full Name:</b> <span th:utext="${person.fullName}"></span></p>
 <p><b>Email:</b> <span th:utext="${person.email}"></span></p>
</div>

2- Spring Boot Form

Trong Spring Boot, khi xử lý Form bạn rất thường xuyên gặp cú pháp dấu hoa thị (Asterisk Syntax):
(Form)

<form th:action="@{/register}" th:object="${appUserForm}" method="POST">
  User Name:
  <input type="text" th:field="*{userName}" />
  <br/> Password:
  <input type="password" th:field="*{password}" />
  <br/> Confirm:
  <input type="password" th:field="*{confirmPassword}" />
  <br/> Email:
  <input type="text" th:field="*{email}" />
  <br/>
  <input type="submit" value="Submit" />
</form>
Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: