openplanning

Tạo một Google Service Account

  1. Tạo một Google Service Account
  2. Tạo khoá cho Google Service Account
Một Service Account (Tài khoản dịch vụ) là một tài khoản đặc biệt thường được sử dụng bởi một ứng dụng hoặc Compute Engine Instance (bộ máy điện toán), thay vì con người.
Đối với Google, Service Account được định danh là một email đặc biệt gắn với tài khoản đó, nó có định dạng kiểu như sau:
  • xxx@yyy.gserviceaccount.com
  • my-service-account@key-fabric-293816.iam.gserviceaccount.com
Giả sử bạn có một Service Account, bạn sẽ có một email có định dạng như trên. Tài khoản này có thể gọi tới một dịch vụ nào đó của Google. Chẳng hạn, nó có thể gọi tới dịch vụ Google Search Console để yêu cầu xoá một URL của bạn khỏi kết quả tìm kiếm của Google, hoặc yêu cầu đánh chỉ mục cho một URL mới.
Chú ý rằng, email trên là một email đặc biệt, nó không dành cho con người vì vậy bạn không thể truy cập vào nó theo cách thông thường. Cách sử dụng phổ biến nhất là đính kèm nó vào tài nguyên đang chạy ứng dụng.
Chẳng hạn, bạn có một tài khoản Google Search Console, cho phép bạn quản lý các website và tình trạng lập chỉ mục của các trang trên Google Search. Tài khoản này được gắn với một email thông thường của bạn. Bạn có thể gắn email của Google Service Account vào tài khoản Google Search Console, giống dưới đây:
Sau khi một Google Service Account được gắn vào một tài nguyên cụ thể, nó có thể tương tác với tài nguyên đó.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một Google Service Account và download thông tin xác thực (Credentials) dưới dạng một file JSON.

1. Tạo một Google Service Account

Trước hết, bạn cần đăng nhập vào Google Cloud Console. (Tạo tài khoản Google Cloud Console và một dự án nếu bạn chưa có).
Tiếp theo, tạo một Credentials (thông tin xác thực).
[..] >> APIs & Services >> Credentials
+ CREATE CREDENTIALS > Service Account
Đặt tên phù hợp với mục đích sử dụng cho Google Service Account mà bạn đang tạo ra.
Một Google Service Account đã được tạo ra.

2. Tạo khoá cho Google Service Account

Nhấn vào biểu tượng "Edit" của một Service Account:
Thêm khoá (Key) cho Google Service Account:
Một khoá được tạo ra, đồng thời một file JSON cũng được download về và lưu trữ trên máy tính của bạn. Bạn cần đặt nó vào một vị trí an toàn. Chú ý rằng Google không cho phép bạn download file này lần thứ hai.