openplanning

Bắt đầu với C/C++ cần những gì?

 1. Lập trình C/C++ cần những gì?
 2. C/C++ Compiler
 3. Cài đặt và cấu hình Java
 4. Cài đặt Eclipse
 5. Cài đặt CDT Plugin vào Eclipse
 6. Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse
 7. Lập trình C cho người mới bắt đầu

1. Lập trình C/C++ cần những gì?

Bạn cần 2 thứ:
 • IDE (Integrated Development Environment)
 • C Compiler
IDE (Integrated Development Environment)
 • Một môi trường phát triển tích hợp (IDE) hoặc môi trường phát triển tương tác là một ứng dụng phần mềm cung cấp cơ sở vật chất toàn diện cho các lập trình viên máy tính cho phát triển phần mềm. Một IDE thường bao gồm một trình soạn thảo mã nguồn, xây dựng các công cụ tự động hóa và một trình gỡ lỗi. Hầu hết các IDEs hiện đại cung cấp tính năng hoàn thành mã thông minh.
 • Nói một cách ngắn ngọn IDE là một chương trình để bạn viết code.
C compiler:
 • Là một bộ biên dịch, nó sẽ dịch mã chương trình C của bạn ra mã máy tính.
Để lập trình C/C++ bạn có rất nhiều sự lựa chọn IDE. Thông dụng nhất và tốt nhất bạn nên sử dụng Eclipse CDT (Eclipse C Development Tool) .
Với các lựa chọn khác bạn có thể xem đánh giá tại:

Chú ý: Các hướng dẫn C/C++ trên o7planning chúng tôi sẽ sử dụng IDE Eclipse.

Bạn có hai lựa chọn cài đặt khi sử dụng Eclipse để lập trình C/C++
Cách 1:
 • Cài đặt Java, đây là điều bắt buộc để có thể chạy Eclipse IDE.
 • Sau khi cài đặt Java, download và cài đặt gói Eclipse cho lập trình C/C++ (Eclipse IDE for C/C++ Developers).
 • Cài đặt trình biên dịch C/C++ (C Compiler), trình biên dịch sẽ biên dịch mã của bạn thành mã máy tính.
Cách 2:
 • Cài đặt Java, đây là điều bắt buộc để có thể chạy Eclipse IDE
 • Sau khi cài đặt Java, download và cài đặt gói Eclipse cho lập trình Java (Eclipse IDE for Java EE Developers).
 • Cài đặt thêm CDT (C/C++ Development Tooling), CDT là một plugin cài vào Eclipse để có thể lập trình C/C++
 • Cài đặt trình biên dịch C/C++ (C Compiler), trình biên dịch sẽ biên dịch mã của bạn thành mã máy tính.
Chúng ta sẽ cài đặt theo cách thứ 2.

2. C/C++ Compiler

C Compiler là một trình biên dịch, nó dịch các mã C/C++ của bạn ra mã máy tính. Trong trường hợp bạn lập trình trên môi trường Window, bạn có 2 lựa chọn cài đặt C Compiler:
 • MinGW
 • CygWin
Bạn chỉ cần cài một trong 2 bộ Compiler này. Thực tế cho thấy MinGW được ưa chuộng hơn.
Cài đặt MinGW:
Cài đặt GygWin:

3. Cài đặt và cấu hình Java

Trước hết bạn cần cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn tại đây:

4. Cài đặt Eclipse

Tiếp theo bạn cần cài đặt gói Eclipse IDE for Java JEE Developers. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:

5. Cài đặt CDT Plugin vào Eclipse

Sau khi bạn cài đặt gói "Eclipse IDE for Java JEE Developers" đây là gói Eclipse dành cho lập trình Java, bạn cần cài đặt thêm plugin CDT (C/C++ Development Tooling) để có thể lập trình C/C++. Bạn có thể xem hướng dẫn tại:

6. Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse

Trên Eclipse chọn:
 • Window/References
Chọn:
 • C/C++ > New C/C++ Project Wizad > Makefile Project
Tại đây chú ý:
 • Chọn Windows PE Parser nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows.
 • Chọn Cygwin PE Parser nếu bạn sử dụng Cygwin
  • Ở đây chúng ta sử dụng MinGW vì vậy không cần check cái này.
Cấu hình biến môi trường PATH:
Trên Windows, bạn cần thêm vào phía sau của biến môi trường PATH đường dẫn tới thư mục bin của MinGW:
 • ;C:\MinGW\bin

7. Lập trình C cho người mới bắt đầu

Tiếp theo bạn có thể xem tiếp tài liệu hướng dẫn học C cho người mới bắt đầu tại: