openplanning

Cài đặt công cụ phát triển C/C++ cho Eclipse

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.7 OXYGEN

2- CDT là gì?

CDT (C/C++ Development Tooling) là một plugin sử dụng để cài đặt vào Eclipse IDE giúp bạn có thể lập trình các ứng dụng C/C++ trên Eclipse.

3- Cài đặt CDT vào Eclipse

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse khác với Eclipse IDE for C/C++ Developers. Trong trường hợp này bạn cần phải cài đặt một thêm một plugin mở rộng vào phiên bản Eclipse hiện tại của bạn để có thể lập trình được với C/C++

Đó chính là CDT (C Development Tool)  (Công cụ phát triển C).

Nếu bạn đang sử dụng gói Eclipse IDE for C/C++ Developers bạn có thể bỏ qua tài liệu này.

Truy cập địa chỉ:
Trên Eclipse chọn:
 • Help/Install new Software...
Nhập vào:
 • Name: CDT for Eclipse OXYGEN
 • Location: http://download.eclipse.org/tools/cdt/releases/9.3/
Sau khi cài đặt xong, bạn cần phải khởi động lại Eclipse.

4- Cấu hình cho C/C++ trên Eclipse

Trên Eclipse chọn:
 • Window/References
Chọn:
 • C/C++ > New C/C++ Project Wizad > Makefile Project
Chú ý:
 • Chọn Windows PE Parser nếu bạn đang sử dụng hệ điều hành Windows.
 • Chọn Cygwin PE Parser nếu bạn sử  dụng Cygwin
  • Ở đây chúng ta sử dụng MinGW vì vậy không cần check cái này.

Cấu hình biến môi trường PATH:

Trên Windows, bạn cần thêm vào phía sau của biến môi trường PATH đường dẫn tới thư mục bin của MinGW:
 • ;C:\MinGW\bin

5- Hướng dẫn lập trình C cho người mới bắt đầu

Xem thêm:
Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.