openplanning

Cài đặt Eclipse

  1. Download Eclipse
  2. Các cài đặt đòi hỏi
  3. Cài đặt và cấu hình Eclipse
  4. Chạy Eclipse
  5. Học nhanh Java cho người mới bắt đầu

1. Download Eclipse

Có rất nhiều các gói để bạn download, chúng chỉ khác nhau về các plugin có sẵn trong đó. Bạn nên download gói "Eclipse IDE for Enterprise Java Developers". Trong quá trình lập trình đòi hỏi thêm các Plugin bạn có thể cài đặt mở rộng thêm.
Kết quả download được:

2. Các cài đặt đòi hỏi

Đảm bảo rằng trên máy tính của bạn đã cài đặt Java. Ví dụ trên máy tính của tôi đã cài đặt Java phiên bản 8.
Trong trường hợp bạn chưa cài đặt Java, bạn có thể xem hướng dẫn tại:

3. Cài đặt và cấu hình Eclipse

Giải nén Eclipse bạn vừa download được vào một thư mục nào đó. Chẳng hạn:
  • C:/DevPrograms
Bạn có thể chạy Eclipse bằng cách chạy file eclipse.exe
Chú ý: Nếu trên máy tính của bạn cài nhiều phiên bản Java, bạn có thể sét đặt biến môi trường trên Windows (Biến môi trường JAVA_HOME & path), hoặc có thể cấu hình trong file eclipse.ini phiên bản Java sẽ dùng với Eclipse.
Thêm vào đoạn cấu hình trong file eclipse.ini:
-vm
C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_45\bin\javaw.exe

4. Chạy Eclipse

Chạy file eclipse.exe:

5. Học nhanh Java cho người mới bắt đầu

Bạn có thể bắt đầu học Java với tài liệu "Học nhanh Java cho người mới bắt đầu":

Java cơ bản

Show More