openplanning

RESTClient công cụ gỡ rối cho RESTful Web Service

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- RESTClient add-ons là gì?

RESTClient addons là một bộ công cụ mở rộng nó được cài đặt vào các trình duyệt giúp bạn có thể tùy chỉnh các request gửi tới một RESTful serivce. Nó giúp các lập trình viên phát triển ứng dụng RESTful Service test các service của họ.
Firefox:
Nếu bạn sử dụng Firefox, bạn có thể cài đặt thêm Addons có tên RESTClient.
Chrome:
Nếu bạn sử dụng Chrome, bạn có thể cài đặt Advanced RESTClient.

2- Cài đặt RESTClient vào Firefox

Nhập vào từ khóa "RESTClient" để tìm kiếm.
Sau khi cài đặt xong, start lại firefox.
Bạn có thể nhìn thấy biểu tượng RESTClient trên Firefox:

3- Sử dụng RESTClient (Firefox)

Nhập vào đường dẫn của RESTful Web Service. Ví dụ:
  • http://localhost:8080/HelloRESTful/rest/weather/chicago/2016-08-27
Xem thêm tạo ứng dụng Java RESTful Web Service cho người mới bắt đầu tại:
Tùy biến thông tin Headers:

4- Cài đặt Advanced RESTClient vào Chrome

Seach: Advanced RESTClient
  • chrome://apps/

5- Sử dụng Advanced RESTClient (Chrome)

Nhập vào URL của RESTful service, và chỉ định các tham số cho Header.
Kết quả nhận được:

Xem thêm các chuyên mục: