openplanning

NPM là gì?

  1. NPM Là gì?
  2. Tính năng của NPM

1. NPM Là gì?

NPM viết tắt của Node Package Manager là một công cụ (chương trình) quản lý các thư viện lập trình Javascript cho Node.js, công cụ này là thật sự cần thiết cho thế giới mã nguồn mở. Trong cộng đồng Javascript, các lập trình viên chia sẻ hàng trăm nghìn các đoạn code giúp cho các dự án mới tránh phải viết lại các thành phần cơ bản, các thư viện lập trình hay thậm chí cả các framework. Mỗi đoạn code này có thể phụ thuộc vào rất nhiều các mã nguồn mở khác, thật may mắn khi các công cụ quản lý thư viện ra đời, nếu không sẽ mất rất nhiều công sức trong việc quản lý các thư viện này.
NPM về cơ bản khá giống với Maven, sự khác biệt ở đây là NPM quản lý các thư viện Javascript trong khi đó Maven quản lý các thư viện Java.
Một phần mềm tương tự với NPMYarn được phát triển bởi Facebook với các tính năng vượt trội đang nổi lên như một đối thủ thay thế NPM. Trong một tình thế tương tự phần mềm quản lý thư viện JavaGradle với tính năng vượt trội cũng đang dần thay thế Maven.

2. Tính năng của NPM

Để chạy được phần mềm NPM hệ thống của bạn cần phải cài đặt NodeJS. Phần mềm NPM được tích hợp sẵn trong bộ cài NodeJS, vì vậy khi cài đặt xong NodeJS bạn sẽ có cả hai.
Kiểm tra phiên bản NPM trên máy tính của bạn:
npm -v
NPM là một phần mềm cài đặt trên máy tính của bạn nên bạn có thể sử dụng nó để cài đặt các thư viện Javascript từ trên Internet. Để cài đặt một thư viện nào đó, chỉ cần mở cửa sổ CMD và thực thi lệnh giống dưới đây:
npm install <package name>
npm install vue
Và bạn có thể sử dụng Vue.js trong mã Javascript của bạn:
** javascript **
var Vue = require('vue');
  • TODO (CHEM GIO TIEP)....