openplanning

Cài đặt trình soạn thảo Atom

  1. Phần mềm Atom là gì?
  2. Download Atom

1. Phần mềm Atom là gì?

Atom là một trình soạn thảo văn bản (và mã nguồn) miễn phí, mã nguồn mở, hỗ trợ các hệ điều hành Linux, Mac OS, Windows. Nó hỗ trợ các plugin để lập trình với NodeJS và nhúng Git-Control, phần mềm này được phát triển bởi GitHub.
Atom được đánh giá là phần mềm soạn thảo văn bản (và mã nguồn) có giao diện hiện đại, dễ sử dụng và có các tính năng vượt trội so với các phần mềm tương tự.
Các ngôn ngữ được hỗ trợ bởi Atom:
  • C/C++, C#, Clojure, CSS, CoffeeScript, GitHub Flavored Markdown, Go, Git, HTML, JavaScript, Java, JSON, Julia, Less, Make, Mustache, Objective-C, PHP, Perl, Property List (Apple), Python, Ruby on Rails, Ruby, Sass, Shell script, Scala, SQL, TOML, XML, YAML

2. Download Atom

Để download Atom hãy truy cập vào trang chủ của nó ở địa chỉ dưới đây, chú ý Atom hỗ trợ cả 3 loại hệ điều hành Windows, Mac OS, Linux. Nếu bạn sử dụng Windows, hãy đảm bảo rằng hệ điều hành của bạn là Windows 7 64bit hoặc mới hơn.
Sau khi download thành công bạn có một file dung lượng khoảng 150MB.
OK sau khi download và cài đặt xong Atom, đây là hình ảnh giao diện của Atom:

Các hướng dẫn HTML

Show More