openplanning

Tra cứu tài liệu Python

Xem thêm các chuyên mục:

1- Tài liệu Python

Python là một ngôn ngữ ra đời cách đây 20 năm, nó có một hệ thống thư viện phong phú, vì vậy bạn cần các tài liệu để tra cứu cách sử dụng. Thật may mắn Python cung cấp cho bạn bộ tài liệu hoàn hảo, chi tiết cho từng phiên bản khác nhau.
Trên website "docs.python.org" ngoài các tài liệu tra cứu API, bạn cũng có thể tìm thấy các hướng dẫn học Python, các hướng dẫn này được viết trên ngôn ngữ Tiếng Anh.

2- Tra cứu Python

Cách nhanh nhất để bạn tra cứu Python đó là sử dụng "Tìm kiếm nhanh" (Quick Search):
Chẳng hạn bạn muốn tra cứu module "math", hãy tìm nhanh với từ khóa "math".
Và nhận được các kết quả:

math:

Bạn cũng có thể tìm kiếm bằng một từ khóa bất kỳ, chẳng hạn tên hàm, tên hằng số, tên lớp, ...

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.