openplanning

Chạy ví dụ Dart đầu tiên của bạn trong Visual Studio Code

 1. Mục tiêu của bài viết
 2. Tạo Project trên VS Code
 3. Thêm file dart vào project

1. Mục tiêu của bài viết

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo một ví dụ Dart đơn giản trên Visual Studio Code và chạy nó thành công. Trước hết đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Dart Code Extension vào Visual Studio Code, nếu không, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây:
Chú ý rằng ngoài Visual Studio Code có rất nhiều các IDE hỗ trợ bạn lập trình Dart. Chẳng hạn như Android Studio, IntelliJ IDEA... Vì vậy các bài viết dưới đây có thể có ích với bạn:

2. Tạo Project trên VS Code

Trên Visual Studio Code nhấn tổ hợp phím:
 • Cmd + Shift + P (Mac OS)
 • Ctrl + Shift + P (Windows)
Chọn "Dart: New Project".
Tiếp theo, chọn "Console Application":
Tiếp theo, lựa chọn thư mục để lưu trữ project sẽ được tạo ra, chẳng hạn:
 • C:/DART
Nhập vào tên project:
 • myfirstproject
Một project vừa được tạo ra cùng với một file dart ví dụ mẫu:
myfirstproject.dart
import 'package:myfirstproject/myfirstproject.dart' as myfirstproject;

void main(List<String> arguments) {
 print('Hello world: ${myfirstproject.calculate()}!');
}
Để chạy file dart, nhấn phải chuột vào nó và chọn:
 • Run Without Debugging
Và bạn sẽ nhìn thấy kết quả trên cửa sổ DEBUG CONSOLE:

3. Thêm file dart vào project

Để tạo một file dart mới, nhấn phải chuột vào thư mục "bin" của project chọn:
 • New File
test.dart
void main() {
 print("Hello World!");
}