openplanning

Cài đặt Dart Plugin cho Android Studio

  1. Dart Plugin
  2. Ví dụ đầu tiên

1. Dart Plugin

Như chúng ta đã biết Android Studio là một IDE được tạo ra bởi Google, mục đích ban đầu là để phát triển các ứng dụng Android. Nhưng hiện nay Android Studio cho phép bạn cài đặt các plugin để lập trình các ngôn ngữ khác, chẳng hạn Dart.
Android Studio là một lựa chọn tốt để học ngôn ngữ Dart và xây dựng các ứng dụng Flutter, tất cả 3 sản phẩm này đều được tạo ra bởi Google và vì vậy bạn sẽ nhận được các hỗ trợ tốt nhất.
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Dart Plugin vào Android Studio.
Mở Android Studio và chọn:
  • File > Settings... > Plugins
Tìm với từ khóa "Dart":
Sau khi cài đặt xong bạn cần phải khởi động lại Android Studio để các thay đổi có tác dụng.