openplanning

Cài đặt Android Studio trên Windows

 1. Download Android Studio
 2. Các cài đặt đòi hỏi
 3. Cài đặt Android Studio
 4. Chạy Android Studio
 5. Cài đặt Intel® HAXM
 6. Các cài đặt khác
 7. Viết các ví dụ đầu tiên của bạn

1. Download Android Studio

Kết quả bạn download được:

2. Các cài đặt đòi hỏi

Đảm bảo rằng máy tính của bạn đã cài đặt Java phiên bản 7 trở lên. Ở đây tôi đã cài đặt sẵn Java phiên bản 8:
Nếu chưa cài Java bạn có thể xem hướng dẫn tại:

3. Cài đặt Android Studio

Lựa chọn tất cả các tùy chọn (options).
The Android SDK (software development kit) là một tập hợp các công cụ được sử dụng để phát triển ứng dụng cho Android. Android SDK bao gồm:
 • Các thư viện đòi hỏi
 • Bộ dò lỗi (Debugger)
 • Thiết bị giả lập (emulator)
 • Các tài liệu liên quan cho Android API.
 • Các đoạn code mẫu.
 • Các hướng dẫn cho hệ điều hành Android.
Android Virtual Device (AVD) là một thiết bị cấu hình, nó chạy với bộ giả lập Android (Android emulator). Nó làm việc với bộ giả lập để cung cấp một môi trường thiết bị ảo cụ thể, để cài đặt và chạy ứng dụng Android.
Chọn thư mục cài đặt:
 • Android Studio Installation Location: D:\DevPrograms\Android\Android Studio
 • Android SDK Install Location: D:\DevPrograms\Android\sdk
Bạn đã cài đặt xong Android Studio.

4. Chạy Android Studio

Trong lần chạy đầu tiên, Android Studio hỏi bạn có nhập khẩu các sét đặt từ phiên bản Android Studio mà bạn có thể đã cài đặt trước đó hay không. Bạn có thể chọn NO.
Lựa chọn một Theme mà bạn thích:
Setup Wizard mở ra một cửa sổ để bạn chọn các thành phần để bạn cập nhập, hoặc cài đặt thêm:
Performance (Intel® HAXM):
 • Cho phép phần cứng hỗ trợ ảo hoá (hardware-assisted virtualization engine (hypervisor) ) để tăng tốc độ chạy ứng dụng Android trên máy tính phát triển ứng dụng của bạn. (Được đề nghị)
Android Virtual Device
 • Thiết bị Android ảo được cấu hình sẵn và tối ưu hóa để bạn thử nghiệm ứng dụng trên trình giả lập (Emulator). (Được đề nghị)
Lựa chọn thư mục SDK mà bạn đã cài đặt ở bước trước. Các thành phần SDK mới sẽ được cập nhập vào thư mục này.
Nếu máy tính của bạn được trang bị phần cứng tốt, bộ giả lập Android (Android Emulator) có thể chạy được trong chế độ tăng tốc (Accelerated performance mode).

Bạn có thể cấu hình chỉ định số lượng RAM tối đa dành cho bộ quản lý tăng tốc phần cứng (Intel Hardware Accelerated Manager - HAXM) . Khuyến nghị là 2GB.

Chú ý: Khi bạn đặt chỗ một lượng RAM lớn, có thể là nguyên nhân làm các chương trình khác chạy chậm đi khi bạn đang sử dụng bộ giả lập Android x86 với HAXM.

5. Cài đặt Intel® HAXM

Khi bạn chạy Android Studio lần đầu tiên, Android Studio yêu cầu bạn cài đặt Intel @ HAXM, nếu bạn không cài đặt nó, bạn có thể cài đặt theo hướng dẫn dưới đây:
Cài đặt Intel® HAXM:

6. Các cài đặt khác

Về cơ bản, ban đầu Android Studio được tạo ra để phát triển các ứng dụng Android. Tuy nhiên theo xu thế chung như các IDE khác nó cho phép cài đặt thêm các Plugins để phát triển các ứng dụng khác như Dart, Flutter,... Dưới đây là một vài đề xuất cho bạn:
Dart/Flutter:

Các hướng dẫn lập trình Android

Show More