openplanning

Cài đặt và sử dụng Paint.net

  1. Paint.net là gì?
  2. Download Paint.net
  3. Cài đặt Paint.net
  4. Chạy Paint.net
  5. Các chức năng cơ bản của Paint.net

1. Paint.net là gì?

Paint.net là một chương trình xử lý ảnh đơn giản, miễn phí, nó rất giống với ứng dung Ms Paint trong win 7, nhưng có nhiều tính năng cao cấp hơn, đặc biệt nó hỗ trợ bạn tạo ra các ảnh có nền trong suốt. Paint.net hiện tại chỉ có thể cài đặt và sử dụng trên hệ điều hành windows.

2. Download Paint.net

Download được:
Có nhiều Plugin được viết cho Paint.net mà bạn có thể download tại forum của Paint.net.
Để có thể tạo ra các ảnh với nền trong suốt trong Paint.net bạn cần phải download Alpha Mask Plugin. Đây có lẽ là một trong các plugin ưu thích nhất mà nhiều người quan tâm.
Cuối cùng bạn có:

3. Cài đặt Paint.net

Chú ý: Paint.NET phụ thuộc vào Microsoft's .NET Framework 4.6, nó cũng sẽ được cài một cách tự động nếu hệ điều hành của bạn chưa cài đặt nó.
Chú ý thêm đối với Windows 8.1:
Nếu bạn sử dụng window 8.1, bạn cần phải update bản vá lỗi KB2919355, nếu không cài bản vá lỗi này bạn không thể cài đặt Microsoft's .NET Framework 4.6.
Giải nén paint.net.**.install.zip và chạy file paint.net.**.install.exe:
Sau khi cài đặt xong, giải nén AlphaMask.zip, copy các file AlphaMask.dll vào thư mục bạn đã cài đặt Paint.net.

4. Chạy Paint.net

Đây là giao diện ứng dụng Paint.net:

5. Các chức năng cơ bản của Paint.net

OK bây giờ bạn có thể làm quen với các chức năng cơ bản của Paint.net.
  • TODO