openplanning

Cài đặt PuTTY trên Windows

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Download PuTTY (Windows)

Để download PuTTY bạn truy cập địa chỉ:
Kết quả download:

2- Cài đặt PuTTY (Ubuntu/Linux)

Với hệ điều hành Ubuntu/Lunux, cài đặt PuTTY rất đơn giản, bạn chỉ cần thực thi lệnh sau:

sudo apt-get install putty

3- Sử dụng PuTTY

Mở PuTTY để kết nối vào một máy tính (Chẳng hạn Ubuntu Server).
Dưới đây tôi minh họa kết nối vào máy chủ Ubuntu Server:
Chú ý rằng: Đảm bảo rằng Server mà bạn kết nối tới đã cài đặt SSL Server.
Xem thêm:
  1. Nhập vào địa chỉ IP của máy chủ.
  2. Đặt tên cho kết nối.
  3. Nhấn SAVE để lưu lại thông tin.
Nhấn Open để mở kết nối:
Đăng nhập vào Ubuntu:
Và bây giờ bạn có thể thực thi các lệnh thông qua PuTTY, chẳng hạn xem phiên bản của Unbuntu:

Xem thêm các chuyên mục: