openplanning

Cài đặt Microsoft Visual C++ Build Tools

  1. Download Visual C++ Build Tools
  2. Cài đặt Visual C++ Build Tools

1. Download Visual C++ Build Tools

Trước hết bạn cần vào địa chỉ dưới đây để download "Visual C++ Build Tools".
Download được:

2. Cài đặt Visual C++ Build Tools

Nhấp kép chuột vào file bạn đã download được ở bước trên để cài đặt.
Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi như dưới đây, bạn cần phải cài đặt '.Net Framework' mới nhất.
OK, Bạn đã cài đặt thành công Visual C++ Build Tools.