openplanning

Cài đặt Microsoft Visual C++ Build Tools

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Download Visual C++ Build Tools

Trước hết bạn cần vào địa chỉ dưới đây để download "Visual C++ Build Tools".
Download được:

2- Cài đặt Visual C++ Build Tools

Nhấp kép chuột vào file bạn đã download được ở bước trên để cài đặt.
Nếu bạn nhận được một thông báo lỗi như dưới đây, bạn cần phải cài đặt '.Net Framework' mới nhất.
OK, Bạn đã cài đặt thành công Visual C++ Build Tools.

Xem thêm các chuyên mục: