openplanning

Cài đặt Atom Runner

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Atom Runner là gì?

Atom Runner là một plugin cho phép bạn chạy một vài loại tập tin kịch bản một cách trực tiếp trên Atom. Hiện tại plugin này hỗ trợ JavaScript, CoffeeScript, Ruby, Python, Go, Bash, PowerShell. Nhưng bạn có thể thêm vào các loại khác.

2- Cài đặt Atom Runner

Cài đặt Atom Runner rất đơn giản, bạn chỉ cần mở cửa sổ CMD và thực thi lệnh sau:

# CD to C:\Users\{your-user}\AppData\Local\atom\bin

CD C:\Users\win7\AppData\Local\atom\bin

# Install Atom Runner

apm install atom-runner
 

3- Cách sử dụng

Để chạy một tập tin (đang được chọn) trực tiếp trên Atom bạn cần nhấn tổ hợp phím:
Mac OS Ctrl + R
Windows Alt + R
Linux Alt + R
Để chạy một đoạn văn bản đang được chọn (Đang được bôi đen), nhấn tổ hợp phím:
Mac OS Ctrl + Shift + R
Windows Alt + Shift + R
Linux Alt + Shift + R
Nhấn Ctrl+Shift+C để giết hết các tiến trình (process) đang chạy.
Nhấn Escape để đóng Runner Window.
Xem thêm:

Xem thêm các chuyên mục: