openplanning

Chạy ứng dụng Java Web Maven trên Jetty Maven Plugin

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu hướng dẫn này được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.6 (NEON)

 • Jetty Maven Plugin 9.2.x

Các bước trong hướng dẫn này:

2- Tạo nhanh Maven Webapp Project

Project đã được tạo ra.
Nội dung của file pom.xml khi được Eclipse tạo ra:
Bạn đừng lo lắng với thông báo lỗi khi Project vừa được tạo ra. Lý do là bạn chưa khai báo thư viện Servlet.

Eclipse tạo ra project Maven có thể sai cấu trúc. Bạn cần phải kiểm tra.

3- Tìm phiên bản Jetty Maven Plugin để sử dụng

Tiếp theo chúng ta sẽ tìm một phiên bản "Jetty Maven Plugin" phù hợp hoặc mới nhất:
 

4- Cấu hình Maven và chạy Project

Cấu hình Maven thư viện Servlet:

<!-- Servlet Library -->
<dependency>
  <groupId>javax.servlet</groupId>
  <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
  <version>3.1.0</version>
  <scope>provided</scope>
</dependency>
Thêm đoạn code sau vào pom.xml

<plugins>
  <plugin>
    <groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
    <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
    <version>9.2.10.v20150310</version>
    
    <configuration>
      <scanIntervalSeconds>10</scanIntervalSeconds>
      <webApp>
        <contextPath>/SimpleMavenWebApp</contextPath>
      </webApp>
    </configuration>
    
  </plugin>
</plugins>
pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
  <groupId>org.o7planning</groupId>
  <artifactId>SimpleMavenWebApp</artifactId>
  <packaging>war</packaging>
  <version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
  <name>SimpleMavenWebApp Maven Webapp</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>
  <dependencies>

    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>

    <!-- Servlet Library -->
    <dependency>
      <groupId>javax.servlet</groupId>
      <artifactId>javax.servlet-api</artifactId>
      <version>3.1.0</version>
      <scope>provided</scope>
    </dependency>

  </dependencies>

  <build>
    <finalName>SimpleMavenWebApp</finalName>
    <plugins>
      
      <!-- http://mvnrepository.com/artifact/org.eclipse.jetty/jetty-maven-plugin -->
      <plugin>
        <groupId>org.eclipse.jetty</groupId>
        <artifactId>jetty-maven-plugin</artifactId>
        <version>9.2.10.v20150310</version>
        
        <configuration>
          <scanIntervalSeconds>10</scanIntervalSeconds>
          <webApp>
            <contextPath>/SimpleMavenWebApp</contextPath>
          </webApp>
        </configuration>
        
      </plugin>
    </plugins>
  </build>

</project>
Cấu hình để chạy Project. Nhấn phải chuột vào Project chọn:
 • Run As/Run Configurations...
Tạo mới một cấu hình để chạy ứng dụng:
Nhập các thông tin như hình minh họa dưới đây, nhấn Apply Run.
 • Name: Run SimpleMavenWebApp
 • Base directory: ${workspace_loc:/SimpleMavenWebApp}
 • Goals: jetty:run
Trong lần chạy đầu tiên, Eclipse sẽ download "Jetty Maven Plugin" về, vì vậy bạn phải đợi cho tới khi việc download hoàn tất
Copy đường dẫn dưới đây để chạy trên trình duyệt của bạn
Để chạy lại Web Application bạn cần tắt ứng dụng đang chạy hiện thời.
Bắt đầu từ lần chạy ứng dụng thứ 2 trở đi bạn có thể chạy theo hình minh họa dưới đây.

5- Chạy ứng dụng web Maven trên Tomcat Maven Plugin

Bạn có thể xem một hướng dẫn tương tự chạy ứng dụng Web Maven trên Tomcat Maven Plugin tại:
Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.