openplanning

Cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục:

Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Download .Net Framework

Để download .Net Framework bạn truy cập địa chỉ sau:
Chú ý: Microsoft .NET Framework 4.6.2 hỗ trợ các hệ điều hành sau:
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
Bạn có thể cài đặt một phiên bản mới hơn, nó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn.
Kết quả bạn download được:

2- Cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục: