openplanning

Cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục:

1- Download .Net Framework

Để download .Net Framework bạn truy cập địa chỉ sau:
Chú ý: Microsoft .NET Framework 4.6.2 hỗ trợ các hệ điều hành sau:
  • Windows 7 SP1
  • Windows 8.1
  • Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows Server 2012
  • Windows Server 2012 R2
Bạn có thể cài đặt một phiên bản mới hơn, nó phụ thuộc vào hệ điều hành của bạn.
Kết quả bạn download được:

2- Cài đặt .Net Framework

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.