openplanning

Bắt đầu với C# cần những gì?

Xem thêm các chuyên mục:

1- Bắt đầu với C# cần những gì?

Để lập trình với C# bạn cần cài đặt Visual Studio. Phiên bản mới nhất hiện tại là Visual Studio 2015. Phiên bản trước gần nhất là Visual Studio 2013.
Visual Studio 2013 chia ra nhiều phiên bản thương mại:
  • Visual Studio Ultimate 2013
  • Visual Studio Premium 2013
  • Visual Studio Professional 2013
  • Visual Studio Test Professional 2013
  • Visual Studio Team Foundation Server 2013
Phiên bản đầy đủ nhất là Visual Studio 2013 Ultimate, với các gói lập trình đầy đủ nhất, và hỗ trợ tốt nhất, dung lượng vào khoảng 7.2GB.

2- Cài đặt và cấu hình Visual Studio

Bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt và cấu hình Visual Studio 2013 tại: 
Hoặc xem hướng dẫn cài đặt Visual Studio 2015 tại:

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.