openplanning

Hướng dẫn và ví dụ Java SWT Link

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- SWT Link

SWT Link mô tả một siêu liên kết, nó tương tự với siêu liên kết trong HTML.

// Tạo một đối tương Link
Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

// Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
  @Override
  public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
    Program.launch("https:/eclipse.org");
  }
});

2- Ví dụ với SWT Link

Ví dụ dưới đây tạo một Hyperlink mà khi bạn click vào nó, nó chuyển tới trang chủ của Eclipse (https://eclipse.org).
LinkDemo.java

package org.o7planning.swt.link;

import org.eclipse.swt.SWT;
import org.eclipse.swt.events.SelectionAdapter;
import org.eclipse.swt.events.SelectionEvent;
import org.eclipse.swt.layout.RowLayout;
import org.eclipse.swt.program.Program;
import org.eclipse.swt.widgets.Display;
import org.eclipse.swt.widgets.Link;
import org.eclipse.swt.widgets.Shell;

public class LinkDemo {
  public static void main(String[] args) {
    Display display = new Display();
    Shell shell = new Shell(display);
    shell.setText("SWT Link (o7planning.org)");
    RowLayout rowLayout= new RowLayout();
    rowLayout.marginLeft=10;
    rowLayout.marginTop=10;
    shell.setLayout(new RowLayout());

    // Tạo một đối tương Link
    Link link = new Link(shell, SWT.NONE);
    link.setText("Go to <a href=\"htpps://eclipse.org\">Eclipse</a> Home Page.");

    // Sử lý sự kiện khi người dùng Click vào Link
    link.addSelectionListener(new SelectionAdapter() {
      @Override
      public void widgetSelected(SelectionEvent e) {
        Program.launch("https:/eclipse.org");
      }
    });
    shell.setSize(400, 250);
    shell.open();
    while (!shell.isDisposed()) {
      if (!display.readAndDispatch())
        display.sleep();
    }
    display.dispose();
  }
}

Xem thêm các chuyên mục: