openplanning

Cài đặt Java trên Mac OS

Xem thêm các chuyên mục:

1- Download

Phiên bản Java 8 cho MacOSx có dung lượng khoảng 223MB.
Kết quả bạn download được 1 file:

2- Cài đặt Java

Nhấn kép chuột vào file bạn download được ở bước trước để bắt đầu cài đặt:
OK, bạn đã cài đặt thành công Java.

3- Kiểm tra các phiên bản Java

Sau khi cài đặt xong Java bạn có thể kiểm tra lại phiên bản của Java.
  • Application/Utilities
Mở Terminal.
Và thực thi lệnh dưới đây để kiểm tra phiên bản Java.

java -version

Xem thêm các chuyên mục:

Có thể bạn quan tâm

Đây là các khóa học trực tuyến bên ngoài website o7planning mà chúng tôi giới thiệu, nó có thể bao gồm các khóa học miễn phí hoặc giảm giá.