openplanning

Cài đặt máy ảo Mac OS X trong VirtualBox

  1. Download Mac OS
  2. Tạo máy ảo Mac OS
  3. Cấu hình VBoxManage
  4. Khởi động máy ảo Mac OS

1. Download Mac OS

Mac OS là một hệ điều hành dành cho máy tính được phát triển bởi Apple, đây là một hệ điều hành với giao diện rất đẹp, tuy nhiên để sở hữu một máy tính của Apple với hệ điều hành này bạn cần phải bỏ ra một số tiền không nhỏ, thường có giá gấp đôi so với các máy tính thông thường sử dụng hệ điều hành Windows. Thật may mắn bạn có thể trải nghiệm Mac OS ngay chính trên máy tính của mình bằng cách cài đặt một máy ảo Mac OS trên VirtualBox.
Bên dưới là danh sách các phiên bản của Mac OS được phát hành trong các năm gần đây:
Mac OS Version
Name
Release Date
10.10
Yosemite
June 2014
10.11
El Capitan
September 30, 2015
10.12
Sierra
June 12, 2016
10.13
High Sierra
June 5, 2017
Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt Mac OS trên VirtualBox, trước hết hãy download bộ cài đặt.
Sau khi download xong bạn có 1 file:
Giải nén file bạn vừa download được ra một thư mục nào đó.

2. Tạo máy ảo Mac OS

Trên VirtualBox tạo mới một máy ảo.
Nhập vào tên cho máy ảo và chọn phiên bản của Mac OS phù hợp với phiên bản Mac OS mà bạn đã download được.
Các hệ điệu hành Mac OS cần một lượng RAM lớn để hoạt động, bạn nên cung cấp cho nó khoảng 4GB RAM.
Tập tin Mac OS mà bạn download được ở bước trên là một hệ điều hành hoàn chỉnh, và bạn có thể sẵn sàng sử dụng mà không cần phải cài đặt. Vì vậy trên VirtualBox bạn chỉ cần trỏ đến vị trí file này.
OK, Máy ảo Mac OS của bạn đã được tạo ra.
Bạn có thể thực hiện các cấu hình khác cho Mac OS, chẳng hạn cấu hình Network, chỉ định số lượng Processor,..

3. Cấu hình VBoxManage

Sau khi bạn tạo máy ảo VirtualBox, thông tin Meta của máy ảo này bạn sẽ tìm thấy trong thư mục dưới đây (Tùy thuộc vào hệ điều hành của bạn):
  • LINUX (Ubuntu,..):/home/{user}/VirtualBox VMs
  • WINDOWS:C:/Users/{user}/VirtualBox VMs
Có một vài cấu hình nâng cao bạn không thể thực hiện thông qua giao diện của VirtualBox, mà phải thực hiện nó thông qua lệnh:
VBoxManage modifyvm "Your-VM-Name" --cpuidset 00000001 000106e5 00100800 0098e3fd bfebfbff
VBoxManage setextradata "Your-VM-Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemProduct" "iMac11,3"
VBoxManage setextradata "Your-VM-Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiSystemVersion" "1.0"
VBoxManage setextradata "Your-VM-Name" "VBoxInternal/Devices/efi/0/Config/DmiBoardProduct" "Iloveapple"
VBoxManage setextradata "Your-VM-Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/DeviceKey" "ourhardworkbythesewordsguardedpleasedontsteal(c)AppleComputerInc"
VBoxManage setextradata "Your-VM-Name" "VBoxInternal/Devices/smc/0/Config/GetKeyFromRealSMC" 1
Thay thế "Your-VM-Name" bởi tên máy ảo của bạn. Tên máy ảo của bạn có thể tìm thấy trong "Setting > General > Basic" (Như hình minh họa dưới đây).
Trên Linux (Ubuntu,..) mở cửa sổ TerminalCD vào thư mục máy ảo Mac OS của bạn. Nếu bạn sử dụng hệ điều hành Windows, mở cửa sổ CMD với đặc quyền (privilege) Administrator, và CD vào thư mục máy ảo Mac OS.
Thực hiện lần lượt các lệnh ở trên (Sau khi đã thay thế "Your-VM-Name"):
OK, tất cả các lệnh đã được thực hiện thành công.

4. Khởi động máy ảo Mac OS

Nhấn vào nút "Start" để khởi động máy ảo Mac OS của bạn:
Nhập vào username/password (Sẽ được sử dụng để đăng nhập vào máy ảo Mac OS của bạn).
OK, Lúc này bạn đã cài đặt thành công máy ảo Mac OS trên VirtualBox.