openplanning

Truyền file giữa các máy tính sử dụng Cyberduck trên Mac OS

  1. Cyberduck là gì?
  2. Download Cyberduck
  3. Sử dụng Cyberduck

1. Cyberduck là gì?

Cyberduck là một chương trình miễn phí, mã nguồn mở cho phép bạn truyền file giữa Mac OS và một máy tính khác. Nó hỗ trợ một vài giao thức truyền tập tin, đáng chú ý nhất là SFTP thông qua SSH. Công cụ này cho phép bạn truyền file một cách an toàn giữa các máy tính.
Chú ý: Cyberduck hỗ trợ cho cả hai hệ điều hành WindowsMac OS, nó có tính năng tương tự như WinSCP (Một chương trình truyền file được viết cho Windows).
Sử dụng Cyberduck bạn có thể truyền file từ Mac OS tới một máy tính "X" bất kỳ thông qua giao thức SFTP miễn là "X" đã được cài đặt SSH Server. Cyberduck là một lựa chọn tuyệt vời để truyền file từ Mac OS tới Linux (Ubuntu,..) và ngược lại vì hầu hết các máy chủ Linux đã được cài đặt sẵn SSH Server.

2. Download Cyberduck

Bạn dễ dàng có được Cyberduck từ App Store của Mac OS hoặc download nó từ địa chỉ sau:
Sau khi download thành công bạn sẽ có một file ZIP, giải nén nó ra một thư mục nào đó và bạn có thể sử dụng mà không cần cài đặt.

3. Sử dụng Cyberduck

Mở Cyberduck, sau đó nhấn phải chuột vào biểu tượng Cybeduck trên thanh công cụ phía dưới cùng của màn hình, chọn "New Browser". Một cửa sổ sẽ mở ra cho phép bạn quản lý và thêm mới các máy chủ:
Nhấn nút (+) phía dưới bên trái của cửa sổ Cyberduck để thêm mới một máy chủ vào danh sách.
Nhập vào địa chỉ IP, User, Password, ...
Nhấn kép chuột vào một máy chủ trên danh sách để kết nối vào nó.
Cửa sổ mở ra cho bạn thấy cấu trúc thư mục của máy chủ mà bạn đang kết nối tới. Để truyền file bạn chỉ cần kéo thả các file giữa các cửa sổ.

Mac OS

Show More

Ubuntu

Show More