openplanning

Cài đặt VirtualBox trên Mac OS

  1. Download VirtualBox
  2. Cài đặt VirtualBox
  3. Có thể bạn quan tâm

1. Download VirtualBox

VirtualBox một ứng dụng ảo hoá giúp giả lập các máy ảo, nó có thể hoạt động trên Mac OS, WindowsLinux, đây là ứng dụng nguồn mở do hãng Sun Microsystem phân phối (nay thuộc về Oracle). VirtualBox có thể giúp cho doanh nghiệp hoặc người dùng phổ thông có thể cài đặt thêm một hoặc nhiều hệ điều hành trên cùng một máy tính để thử nghiệm hoặc khai thác tối đa khả năng xử lý của phần cứng.
Để download VirtualBox bạn truy cập vào đường dẫn dưới đây:
Sau khi download thành công bạn sẽ có một file có định dạng DMG:

2. Cài đặt VirtualBox

Nhấn kép vào file mà bạn đã download được ở bước trên để bắt đầu cài đặt.
Một cửa sổ cài đặt sẽ xuất hiện, nhấn kép chuột vào biểu tượng (1) hoặc kéo thả biểu tượng (1) vào biểu tượng (2):
Cuối cùng, việc cài đặt đã thành công và bạn có thể mở VirtualBox từ "Lauchpad":