openplanning

Làm sao chụp ảnh màn hình MacOS Retina và nhận được hình ảnh với kích thước thực tế?

  1. Print Screen in Mac OS

1. Print Screen in Mac OS

Trong Mac OS, rất thường xuyên bạn sử dụng tổ hợp phím CMD+SHIFT+3, CMD+SHIFT+4 hoặc CMD+SHIFT+5 để chụp ảnh toàn màn hình hoặc một phần màn hình. Với các máy tính Macbook đời mới với màn hình sử dụng công nghệ Retina bạn sẽ nhận được một ảnh với kích thước lớn gấp 2 kích thước khu vực mà bạn chụp. Câu hỏi đặt ra là "Làm sao chụp ảnh màn hình MacOS Retina và nhận được hình ảnh với kích thước thực tế?", hoặc vô hiệu hoá Retina".
Về cơ bản, không có cách nào để bạn vô hiệu hoá Retina, vì vậy sau đây là một vài giải pháp cho bạn:
Giải pháp 1: Sau khi chụp ảnh màn hình bạn nhận được một file ảnh, sau đó bạn có thể sử dụng một công cụ chỉnh sửa ảnh nào đó để thay đổi kích thước của nó.
Giải pháp 2: Sử dụng một ứng dụng chụp màn hình của bên thứ ba có tích hợp sẵn tính năng tự động thay đổi kích thước ảnh, chẳng hạn như LighShot.
Giải pháp 3: Trên MacOS mở ứng dụng Automator (Trình tự động) để tạo ra một công việc tự động, mỗi khi bạn chụp ảnh màn hình, nó sẽ tự động tạo ra một file ảnh mới có kích thước bằng 50% so với kích thước của file ảnh bạn vừa chụp được. Đây là một giải pháp giúp bạn có được hình ảnh với chất lượng tốt hơn 2 giải pháp đầu tiên.
OK, Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng Automator để tự động giảm kích thước hình ảnh mà bạn có được khi chụp ảnh màn hình MacOS Retina.
Theo mặc định khi bạn chụp màn hình, file ảnh sẽ được lưu vào Desktop, vì vậy bạn cần thiết lập để nó lưu vào thư mục Documents.
Nhấn CMD+SHIFT+5 và chọn:
  • Options > (Save to) Documents
Từ Launchpad mở ứng dụng Automator.
Tạo mới một "Folder Action":
Chọn thư mục Documents. Điều đó có nghĩa là Automator (Trình tự động) của bạn sẽ lắng nghe các sự kiện xẩy ra trên thư mục này.
Tiếp theo, chọn "Files & Folders" và kéo thả "Filter Finder Items" vào cửa sổ bên phải.
  • Name > begins with > Screen Shot
  • Kind > is > image
Tiếp theo, kéo thả "Copy Finder Items" sang cửa sổ bên phải.
  • To > Desktop (v) Replacing Exiting File
Tiếp theo, Lựa chọn "Photos", và kéo thả "Scale Images" sang cửa sổ bên phải.
  • By Percentage > 50
Cuối cùng lưu "Folder Action" của bạn với tên nào đó, chẳng hạn "Smaller Screenshot Copy".
Bạn có thể mở lại tập tin vừa lưu bằng cách chọn:
  • File > Open Recent