openplanning

Cài đặt TypeScript trên Windows

  1. Cài đặt TypeScript
  2. Tạo ví dụ TypeScript đầu tiên

1. Cài đặt TypeScript

Như đã biết TypeScript được phát triển bởi Microsoft, nó được tích hợp sẵn vào Visual Studio, một IDE chuyên dụng để phát triển các dụng .NET. Nếu có sẵn Visual Studio bạn có thể bắt đầu với TypeScript mà không cần bất kỳ cài đặt nào khác.
Mặc dù Visual Studio là một công cụ tuyệt vời nhưng nó rất nặng nề và chậm chạm, bạn không cần thiết phải sử dụng IDE này chỉ để học hoặc phát triển các ứng dụng TypeScript nhỏ. Có nhiều công cụ soạn thảo mã nguồn gọn nhẹ (lightweight) hỗ trợ TypeScript, chẳng hạn như Visual Studio Code, Atom,... Tuy nhiên bạn cần một vài cài đặt bổ sung.
TypeScript là một gói sẵn có trên NPM Registry - Một cơ sở dữ liệu bao gồm các gói JavaScript, mỗi gói bao gồm phần mềm và siêu dữ liệu (metadata). Các nhà phát triển mã nguồn mở tại các công ty sử dụng NPM Registry để đóng góp cho toàn bộ cộng đồng hoặc các thành viên trong tổ chức của họ và tải xuống các gói để sử dụng trong các dự án của riêng họ.
Bạn cần NodeJS như một môi trường để thực thi các lệnh NPM để download và cài đặt các gói từ NPM Registry. Đầu tiên hãy cài đặt NodeJSNPM theo hướng dẫn dưới đây:
Sau khi có NPM bạn dễ dàng cài đặt TypeScript chỉ với một dòng lệnh:
npm install -g typescript
Sau khi cài đặt thành công bạn có thể kiểm tra phiên bản vừa được cài đặt:
tsc --version