openplanning

Cài đặt Tycho cho Eclipse

  1. Giới thiệu
  2. Cài đặt Tycho Plugin

1. Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
  • Eclipse 4.6 NEON

Trước hết phải đảm bảo rằng bạn đã cài đặt Maven vào Eclipse. Và bạn đã hiểu Maven là gì. Nếu không hiểu Maven là gì bạn hãy xem trước bài hướng dẫn “Maven cho người mới bắt đầu” trước.

Tycho được cung cấp bởi Eclipse hỗ trợ cho việc sử dụng Maven để build các Eclipse Plugin.

2. Cài đặt Tycho Plugin

Công nghệ của Eclipse

Show More