openplanning

Cài đặt Maven cho Eclipse

Xem thêm các chuyên mục:

Nhóm phát triển của chúng tôi vừa ra mắt website langlearning.net học tiếng Anh, Nga, Đức, Pháp, Việt, Trung, Hàn, Nhật, ... miễn phí cho tất cả mọi người.
Là một website được viết trên công nghệ web Flutter vì vậy hỗ trợ rất tốt cho người học, kể cả những người học khó tính nhất.
Hiện tại website đang tiếp tục được cập nhập nội dung cho phong phú và đầy đủ hơn. Mong các bạn nghé thăm và ủng hộ website mới của chúng tôi.
Hãy theo dõi chúng tôi trên Fanpage để nhận được thông báo mỗi khi có bài viết mới. Facebook

1- Giới thiệu

Tài liệu được viết dựa trên:
 • Eclipse 4.5 MARS (or newer)

Mục tiêu:

Trong tài liệu này tôi sẽ hướng dẫn bạn 2 cách để có thể tương tác với Maven trên Eclipse.
 • Cách 1: Cài đặt Maven như là một plugin nhúng vào Eclipse.
 • Cách 2: Cài đặt Maven độc lập trên Windows và khai báo để Eclipse có thể sử dụng nó.
Sau khi cài đặt xong Maven vào Eclipse, bạn có thể xem hướng dẫn sử dụng Maven cho người mới bắt đầu tại:

2- Kiểm tra xem Eclipse đã được cài đặt Maven chưa

Trước hết kiểm tra xem Eclipse của bạn đã cài đặt Maven chưa.
 • File/New/Other..
Nếu có Maven Wizard điều đó có nghĩa là Eclipse của bạn đã cài Maven Plugin, và bạn có thể sẵn sàng làm việc. Tuy nhiên bạn vẫn có thể cài lại với mục đích để có version mới nhất.

3- Cài đặt Maven vào Eclipse như một chương trình nhúng.

Nhập vào
 • Name: m2e
 • Location: http://download.eclipse.org/technology/m2e/releases
Bạn đã cài đặt thành công Maven vào eclipse, khởi động lại Eclipse.

4- Cài đặt Maven độc lập bên ngoài Eclipse

4.1- Download Maven

Tại thời điểm tôi viết tài liệu hướng dẫn này phiên bản mới nhất của Maven là 3.3.3, chúng ta sẽ download và sử dụng phiên bản này.
Sau khi download xong Maven, bạn có thể giải nén file zip vào một thư mục nào đó trên ổ cứng. Chẳng hạn bạn giải nén vào:
 • D:/DevPrograms/apache-maven.3.3.3
Và đây là kết quả giải nén trên ổ cứng.

4.2- Sét đặt biến môi trường

Bước tiếp theo bạn khai báo biến môi trường cho maven. Các hình ảnh dưới đây tôi làm trên Window 7, với các hệ điều hành Window khác cũng tương tự.
Gồm các biến môi trường, và khai báo thêm vào Path.
 • JAVA_HOME=C:\DevPrograms\Java\jdk1.8.0_40
 • M2_HOME=D:\DevPrograms\apache-maven-3.3.3
 • M2=%M2_HOME%\bin
 • Path=;%M2%;%JAVA_HOME%\bin
Hãy kiểm tra chắc chắn rằng bạn chưa khai báo biến môi trường JAVA_HOME, thì hãy thêm vào.
Tương tự bạn khai báo tiếp 2 biến môi trường còn lại.
Cuối cùng là nối thêm vào giá trị của biến môi trường Path với đoạn:
 • ;%M2%;%JAVA_HOME%\bin
Tiếp theo là kiểm tra các khai báo môi trường của bạn đã thành công không.
Mở cửa sổ Command và gõ vào dòng lệnh:
 • mvn --version

4.3- Khai báo vị trí cài đặt Maven với Eclipse

Mở thư mục:
 • D:\DevPrograms\apache-maven-3.3.3\conf
Và mở file settings.xml để thay đổi một số thông số.
Thêm vào:
 • <localRepository>D:\DevPrograms\apache-maven-3.3.3\repository</localRepository>
Trên Eclipse chọn Window/Reference...
Nhấn Add thêm vào một cấu hình mới, trỏ đến vị trí cài đặt Maven.
Tiếp theo khai báo vị trí file cấu hình của Maven. File này vừa được bạn thay đổi trước đó.
Đến đây việc cài đặt Maven cho Eclipse hoàn thành.

Xem thêm các chuyên mục: